משרד החוץ

קונסולרית

הודעת משרד החוץ לישראלים השוהים באוקראינה

* עדכון גרסת סקר מתאריך 27/1/2022 (שימו לב: מי שהגיש את הטופס בגרסה הקודמת - אין צורך למלא ולהגיש בשנית) *

* Доповнення до попередньої версії анкети від 27/1/2022 ( Будь ласка, зверніть увагу: тим, хто заповнив попередню версію не потрібно заповнювати цю анкету знов) *

*Дополнение к предыдущей версии анкеты от 27/1/2022 ( Пожалуйста, обратите внимание: тем, кто заполнил предыдущую версию анкеты не нужно заполнять ее заново) *

 

 

שלום רב,

לאור המצב באוקראינה ממליצים לאזרחי ישראל השוהים במדינה למלא את הפרטים מטה.

נא מלאו את הסקר, עבור כל בן משפחה (שהינו אזרח ישראלי) בנפרד, כולל ילדים מתחת לגיל 18.
אם ישנם גם בני משפחה נלווים מקרבה ראשונה, שאינם אזרחים ישראלים, ושוהים באוקראינה - נציג המשפחה ימלא גם מידע זה בסקר (בפרק "קרבה ראשונה שאינם אזרחים ישראלים").

בברכה,

האגף לעניינים קונסולריים

משרד החוץ

 

***** 

В світлі ситуації, що склалася в Україні радимо ізраїльтянам, які перебувають в Україні, заповнити нижченаведену анкету. ‎‏

Будь ласка, заповніть анкету на кожного члена родини (який є громадянином Ізраїлю), включно із неповнолітніми дітьми, молодшими за 18 років.

Якщо є близькі родичі, які не є громадянами Ізраїлю, і вони перебувають в Україні – один з представників родини також має внести цю інформацію до анкети (в розділі «Родичі першого ступеню, що не є громадянами Ізраїлю»).

З найкращими побажаннями,

Відділ консульських справ Міністерство закордонних справ Ізраїлю

 

*****

 

В свете сложившейся в Украине ситуации, рекомендуем израильтянам, находящимся в Украине, заполнить нижеприведенную анкету.

Пожалуйста, заполните анкету на каждого члена семьи (являющегося гражданином Израиля), включая несовершеннолетних детей младше 18 лет.

Если у вас есть родственники первой степени родства, не являющиеся гражданами Израиля и находящиеся с вами в Украине – один из представителей семьи тоже должен внести эту информацию в анкету (в разделе «Родственники первой степени родства, не являющиеся гражданами Израиля»)

С наилучшими пожеланиями,

Консульский отдел Министерство иностранных дел

*Поля, отмеченные звездочкой, обязательны для заполнения.

פרטים על אזרח/ית / תושב/ת מדינת ישראל / Інформація про громадян Ізраїлю/ осіб, що мають дозвіл на проживання у державі Ізраїль

* 1. שם פרטי / Ім’я/Имя

* 2. שם משפחה / Прізвище/Фамилия

* 3. מספר תעודת זהות / Номер ID

5.עיר/איזור בו שוהה / Населений пункт та область проживання/Населенный пункт и область проживания

6. מספר טלפון נייד של האזרח / Номер мобільного телефона/номер мобильного телефона

7. טלפון נייד Номер мобільного телефона/номер мобильного телефона:

8. כתובת דוא"ל / Email

קרבה ראשונה שאינם אזרחים ישראלים / Родичі першого ступеню, що не є громадянами Ізраїлю / Родственники первой степени родства, не являющиеся гражданами Израиля
בחלק זה ירשום נציג אחד מהמשפחה את קרובי המשפחה מדרגה ראשונה (בן זוג/בת זוג, בן/בת, אם/אב או אח/אחות בלבד), השוהים עם המשפחה באוקראינה, ואינם אזרחים ישראלים. ***** У цьому розділі один з представників родини має перерахувати родичів першого ступеню ( лише чоловік/дружина, мати/батько, сестра/брат), що перебувають із родиною в Україні і не є громадянами Ізраїлю. ***** В этом разделе один из представителей семьи должен перечислить родственников первой степени родства( исключительно муж/жена, мать/отец, сестра/брат) которые вместе с семьей находятся в Украине и не являются гражданами Израиля.

האם יש במשפחתך קרובי משפחה מדרגה ראשונה, שאינם אזרחים ישראלים, ושוהים איתך באוקראינה? / Есть ли у вас родственники первой степени родства, не являющиеся гражданами Израиля и находящиеся с вами в Украине?

Чи є у вас родичі першого ступеню, які не є громадянами Ізраїлю і перебувають разом із вами в Україні?
פרטי קרוב משפחה שאינו ישראלי / Інформація про родичів першого ступеню, які не є громадянами Ізраїлю / Информация о родственниках первой степени, не являющихся гражданами Израиля

* שם מלא / Повне ім’я родича/ Полное имя родственника

* מספר דרכון / Номер паспорта

האם יש במשפחתך קרובי משפחה נוספים מדרגה ראשונה, שאינם אזרחים ישראלים, ושוהים איתך באוקראינה? / Есть ли у вас другие родственники, не являющиеся гражданами Израиля и находящиеся с вами в Украине?

Чи є у вас інші родичі першого ступіню, що не є громадянами Ізраїлю і перебувають разом із вами в Україні?
פרטי קרוב משפחה שאינו ישראלי - 2 / Інформація про родичів першого ступеню, які не є громадянами Ізраїлю / Информация о родственниках первой степени, не являющихся гражданами Израиля

* שם מלא / Повне ім’я родича/ Полное имя родственника

* מספר דרכון / Номер паспорта

האם יש במשפחתך קרובי משפחה נוספים מדרגה ראשונה, שאינם אזרחים ישראלים, ושוהים איתך באוקראינה? / Есть ли у вас другие родственники, не являющиеся гражданами Израиля и находящиеся с вами в Украине?

Чи є у вас інші родичі першого ступіню, що не є громадянами Ізраїлю і перебувають разом із вами в Україні?
פרטי קרוב משפחה שאינו ישראלי - 3 / Інформація про родичів першого ступеню, які не є громадянами Ізраїлю / Информация о родственниках первой степени, не являющихся гражданами Израиля

* שם מלא / Повне ім’я родича/ Полное имя родственника

* מספר דרכון / Номер паспорта

האם יש במשפחתך קרובי משפחה נוספים מדרגה ראשונה, שאינם אזרחים ישראלים, ושוהים איתך באוקראינה? / Есть ли у вас другие родственники, не являющиеся гражданами Израиля и находящиеся с вами в Украине?

Чи є у вас інші родичі першого ступіню, що не є громадянами Ізраїлю і перебувають разом із вами в Україні?
פרטי קרוב משפחה שאינו ישראלי - 4 / Інформація про родичів першого ступеню, які не є громадянами Ізраїлю / Информация о родственниках первой степени, не являющихся гражданами Израиля

* שם מלא / Повне ім’я родича/ Полное имя родственника

* מספר דרכון / Номер паспорта

האם יש במשפחתך קרובי משפחה נוספים מדרגה ראשונה, שאינם אזרחים ישראלים, ושוהים איתך באוקראינה? / Есть ли у вас другие родственники, не являющиеся гражданами Израиля и находящиеся с вами в Украине?

Чи є у вас інші родичі першого ступіню, що не є громадянами Ізраїлю і перебувають разом із вами в Україні?
פרטי קרוב משפחה שאינו ישראלי - 5 / Інформація про родичів першого ступеню, які не є громадянами Ізраїлю / Информация о родственниках первой степени, не являющихся гражданами Израиля

* שם מלא / Повне ім’я родича/ Полное имя родственника

* מספר דרכון / Номер паспорта

בני משפחה נוספים (מקרבה ראשונה) שאינם אזרחים ישראלים / Інші члени родини (родичі першого ступеню спорідненості), що не є громадянами Ізраїлю / Прочие члені семьи (родственники первой степени родства), не являющиеся гражданами Израиля

במידה וישנם בני משפחה נוספים מקרבה ראשונה שאינם אזרחים ישראלים ולא מולאו פרטיהם בסקר זה עד כה - נא למלא פרטיהם בשדה זה / Якщо є у наявності інші близькі родичі, які не є громадянами Ізраїлю, і нформацію про яких ви ще не подавали у цій анкеті – будь ласка, надайте про них інформацію у цьому полі. / Если у вас есть другие близкие родственники, информацию о которых вы еще не подавали в этой анкете, пожалуйста, предоставьте о них информацию в этом поле.
פרטי איש קשר בישראל / Інформація про контактну особу в Ізраїлі/ Информация о контактном лице в Израиле
יש למלא פרטים מלאים בהם נוכל ליצור עימם קשר לקבלת מידע נוסף במידת הצורך / Напишіть докладно, яким чином ми можемо зв’язатися із ними, якщо виникне потреба у отриманні додаткової інформації. Напишите подробно, как мы можем связаться с ними, если возникнет необходимость в получении дополнительной информации.

9. שם מלא של איש קשר בארץ / Повне ім’я контактної особи в Ізраїлі/Полное имя контактного лица в Израиле

11. מספר טלפון איש קשר בארץ / Контактний номер телефону в Ізраїлі/Контактный номер телефона в Израиле

12. כתובת דוא"ל איש קשר / Контактний e-mail в Ізраїлі/Контактный e-mail в Израиле

* אישור / Підтвердження / Подтверждение:

*לשימוש השגרירות/מטה בלבד* / Для службового використання ( співробітники Посольства Ізраїлю/ Для служебного пользования( сотрудники Посольства Израиля)

14.שם המדווח

Leave this field blank