משרד הרווחה והביטחון החברתי

אגף בכיר רשויות מקומיות

בקשת הרשאה למערכת הביטוח הלאומי

שלום רב,

כאן תוכלו להגיש בקשה לקבלת הרשאה למערכת עו"סים ישיר –המוסד לביטוח לאומי.

לבקשה יש לצרף את פרטי המנהל, צילום תעודת זהות ואישור העסקה.

שימו לב,

הטופס מנוסח בלשון זכר אך פונה לגברים ונשים כאחד.

*השדות המסומנים בכוכבית הינם שדות חובה.

פרטי מבקש ההרשאה

* רשות מקומית

* שם פרטי

* שם משפחה

* מספר תעודת זהות

* טלפון נייד

* כתובת דואר אלקטרוני

* תפקיד

צירוף מסמכים
חובה לצרף את המסמכים, ללא המסמכים הבקשה לא תתקבל.

יש להעלות קבצים עם שמות באנגלית בלבד.

 

 

לבקשה יש לצרף טופס עם חתימת מנהל המחלקה, צילום תעודת זהות ואישור העסקה.

 

* אישור מנהל

גודל קובץ מירבי: 2 MB
סיומות קובץ מותרות:

* צילום תעודת זהות של המבקש

גודל קובץ מירבי: 2 MB
סיומות קובץ מותרות:

* אישור העסקה של המבקש ממחלקת משאבי אנוש או מדור שכר ברשות המקומית

גודל קובץ מירבי: 2 MB
סיומות קובץ מותרות:

Leave this field blank