משרד הרווחה והביטחון החברתי

אגף בכיר רשויות מקומיות

בקשת הרשאה למערכת הביטוח הלאומי

שלום רב,

כאן תוכלו להגיש בקשה לקבלת הרשאה למערכת עו"סים ישיר –המוסד לביטוח לאומי.

לבקשה יש לצרף את פרטי המנהל, צילום תעודת זהות ואישור העסקה.

שימו לב,

הטופס מנוסח בלשון זכר אך פונה לגברים ונשים כאחד.

* השדות המסומנים בכוכבית הינם שדות חובה

Leave this field blank