משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

רישוי ופיקוח על בתי מסחר וייצור

מטרת השאלון היא קבלת מידע מהציבור בנוגע להתנהלות מול אגף רכב בכל הנוגע להפקת רישיון סחר וייצור על מנת לשפר את התהליך. 

השאלון מורכב משאלות פתוחות ושאלות סגורות, אנא נסו לפרט כמה שניתן בשאלות הפתוחות ואף לתת דוגמאות אם מתעורר הצורך. 

*השדות המסומנים בכוכבית הינם שדות חובה.

* באיזו שנה ביצעת לאחרונה הליך זה?

במידה וניתן, אנא פרט/י את העלויות הישירות הכרוכות בהליך (הפקת אישורים/טפסים וכדומה) במונחי כסף, זמן (שעות עבודה) או ימי המתנה:

במידה וברצונך להרחיב בכל סוגיה אחרת הקשורה בממשק עם אגף הרכב, אנא פרט/י:

Leave this field blank