משרד החקלאות ופיתוח הכפר

תמיכות

טופס הרשמה למערכת תאנ"ה

הודעת אזהרה

אפשרות המשלוח עבור טופס זה נסגרה.

שלום רב,
כעת ניתן להירשם למערכת ההשקעות המרכזית של משרד החקלאות ופיתוח הכפר (מערכת תאנ"ה) באמצעות הקישור https://tmi.moag.gov.il (רצוי לגשת באמצעות דפדפן מסוג כרום)