שירות התעסוקה הישראלי

הגשת מועמדות להעסקה כעוזרי חינוך בפיצול לכיתות ג'-ד' בשנת הלימודים תשפ"א

הודעת אזהרה

אפשרות המשלוח עבור טופס זה נסגרה.

שימו לב! 

מטרת שאלון זה הינה רישום המעוניינים לעבוד כעוזרי חינוך לצד מורים מוסמכים ובעלי תעודות הוראה בבתי ספר.

אין בהגשת מועמדות ומענה על השאלון כהודעה על קבלה לתפקיד.