משרד האוצר

מינהל הרכש הממשלתי

רישום למערכת שליפות - מכרז מרכזי להפקת אירועים

הודעת אזהרה

אפשרות המשלוח עבור טופס זה נסגרה.

יש למלא את הפרטים הבאים על מנת להירשם למערכת השליפות של המכרז המרכזי.