משרד החקלאות ופיתוח הכפר

גורמי ייצור

סיוע בגיוס כוח אדם לחקלאות באמצעות לשכות התעסוקה

שלום רב

בשל התפרצות נגיף הקורונה (COVID-19) בישראל וברחבי העולם, הוטלו מגבלות שונות הן על העסקים בישראל, והן על כניסה לגבולות המדינה למי שאינם אזרחי או תושבי ישראל.

מצד אחד מועסקים רבים במשק מצאו עצמם ללא עבודה, ומצד שני, חקלאים רבים מצאו עצמם ללא כוח עבודה הנדרש להמשך הייצור החקלאי.

לאור האמור, בשיתוף לשכות התעסוקה השונות, המשרד מבקש לקשר בין מבקשי ודורשי עבודה בחקלאות עד חזרת המשק לשגרה ובכלל.

שאלון זה נועד בכדי להקל על שירות התעסוקה להפנות מבקשי עבודה המעוניים לעבוד בחקלאות, על-ידי איתור החקלאים המחפשים עובדים לעבודות השונות בחקלאות.

הנתונים שיאספו באמצעות שאלון זה, יועברו ללשכה הרלוונטית לפי אזור העבודה, אשר תפנה מבקשי עבודה לחקלאים.

 

 

*השדות המסומנים בכוכבית הינם שדות חובה.

* שם פרטי

* שם משפחה

* מספר עוסק מורשה/ ח.פ

* ישוב

יש לפרט את הישוב בו תתבצע עיקר הפעילות החקלאית

* טלפון נייד

* סוג העבודה

ניתן לסמן יותר מתשובה אחת

* מספר עובדים נדרשים לעבודה בחממות

* תקופת העסקה נדרשת

* מספר עובדים נדרשים לבית אריזה

* תקופת העסקה נדרשת

* מספר עובדים נדרשים לעבודה הדורשת שימוש בכלים חקלאיים

* תקופת העסקה נדרשת

* מספר עובדים נדרשים לשיווק ומכירות

* תקופת העסקה נדרשת

* מספר עובדים נדרשים לעבודה משרדית

* תקופת העסקה נדרשת

* תנאים נוספים לצורך קבלת המועסק

יש לציין האם נדרשת הכשרה ייעודית

* שעות עבודה

* שיוך למחוז משרד החקלאות

האם קיים מערך הסעות מאורגן

* אנא פרטו נקודות איסוף מרכזיות

Leave this field blank