משרד החינוך

המינהל הפדגוגי - חינוך על יסודי

הצטרפות לנתיב שותפי פיתוח

תהליך הצטרפות בית ספר לנתיב מורים שותפי פיתוח בקורסי היסוד.

בטופס זה הינך מתבקש.ת למלא את פרטי בית הספר ואת תחום או תחומי הדעת בהם בית הספר מבקש להצטרף לנתיב מורים שותפי פיתוח.

טופס זה הוא חלק מהשלב המקדמי- בדיקת עמידת בית הספר בתנאי הסף להשתתפות בנתיב "מורים שותפי פיתוח" ואישור ההשתתפות בנתיב זה על ידי אגף א' חינוך על יסודי

בקשה זו יש להגיש לא יאוחר מה- 18.12.22 במידה ותרצו לקחת חלק בהשתלמות.

בתי ספר אשר לא יקחו חלק בהשתלמות יוכלו להגיש בקשה עד 15.1.23

לאחר קבלת האישור המנהלי להשתתפות בנתיב זה, יקבל בית הספר הנחיות וקישור להגשת התכנית הפדגוגית לאישור המפמ"ר בתחום הדעת.

* השדות המסומנים בכוכבית הינם שדות חובה

Leave this field blank