משרד החקלאות ופיתוח הכפר

תחום שתלנות וחומר ריבוי (הגה"צ)

איסוף התייחסויות מקוון – שתילי גפן בהרכבה ירוקה - איכות השתיל וקליטתו בשטח

אחת ממטרות השירותים להגנת הצומח ולביקורת הינה למנוע התפשטות נגעים בחומר הריבוי בגפן. לפני כשנה ניתן אישור לייצר שתילי גפן בשיטת "הרכבה ירוקה". אנו בתהליך איסוף מידע והיוועצות עם מומחי גפן, בו אנו בוחנים את הסיכונים הפיטוסניטריים הכרוכים בגידול חומר ריבוי ירוק. מהמתרס השני, אנו רוצים לבקש עזרתך במיפוי סיכונים נוספים בהקשר של איכות השתיל הנוצר בהרכבה ירוקה.

השאלון שלפניך מתייחס לאיכות השתיל בהרכבה ירוקה וקליטתו בשטח. מטרת השאלון היא איסוף מידע מהשטח אודות היתרונות והחסרונות בשתיל זה, טיב קליטתו בשטח ועל מה צריך לתת דגש בקביעת "תקן שתיל" (קביעת סטנדרטים למוצר הסופי – השתיל הירוק).

האם רכשת שתיל ירוק או מעוצה?

באילו שנים?

האם חשוב לך שיהיה תקן איכות לשתיל אותו את/ה קונה?

האם לדעתך אותו תקן איכות צריך להיות בפיקוח רגולטורי של השירותים להגנת הצומח?

פרט/י ככל הניתן מהם לדעתך הקריטריונים שיגדירו תקן איכות שיאפשר קליטה מיטבית לאחר השתילה? (לדוג' נפח שורשים, מס' עלים אמיתיים, עובי רוכב וכו')

מהן הבעיות הנפוצות שנצפו בשטח בזמן השתילה וקליטת השתיל?

מהן הבעיות הנפוצות שנצפו במהלך הגידול של השתיל?

האם יש לדעתך יתרון לשתיל בהרכבה ירוקה? אם כן/לא פרט/י?

האם צפית בתסמיני אגרובקטריום? אם כן, פרט/י?

האם צפית בתסמיני ווירוסים? אם כן, פרט/י?

האם צפית בתסמיני פטריות? אם כן, פרט/י?

האם מבחינתך יש חשיבות לקביעה ולפיקוח על תקן שתיל על ידי השירותים להגנת הצומח ולביקורת?

1 / 2

Leave this field blank