המשרד להגנת הסביבה

אגף מדיניות ואסטרטגיה

המשרד להגנת הסביבה מזמין את הציבור להגיב לטיוטת מסמך מדיניות ארוכת טווח למרחב ים המלח

במסגרת החלטת ממשלה מס' 3742 "סיוע ליישובים ולרשויות באזור ים המלח להתמודדות עם נזקי הבולענים ותיקון החלטת ממשלה", הוטל על המשרד להגנת הסביבה להוביל צוות בין-משרדי לגיבוש מדיניות ארוכת טווח לעתיד אגן ים המלח, הכוללת דיון בסוגיות פיתוח ושימור המרחב, לרבות בשאלת גובה המפלס.

מסמך המדיניות מציג ניתוח של אגן ים המלח בהווה, ותחזית לעתיד האזור עד שנת 2070 בשני תרחישים, המשך המצב הקיים ("עסקים כרגיל") והתערבות לייצוב מפלס הים.

טיוטת המסמך שפורסמה כאן בקישור

ההמלצות לממשלה מתמקדות בשישה נושאים הנבחנים מההיבט הפיסי, הכלכלי והסביבתי, תוך התייחסות למצוקת המים האזורית:

  1. הקמת מובל ימים לייצוב מפלס ים המלח
  2. מימוש קציר המלח, שימוש תעשייתי בתמלחת הים וגביית תשלום מהתעשייה לשיקום חלקה הישיר בירידת המפלס וירידת מפלסי מי התהום
  3. החייאת נהר הירדן
  4. הבטחת רציפות תפקודית של כביש 90
  5. פיתוח התיישבות, תיירות וחקלאות
  6. שמירה על מערכות אקולוגיות ועל ערכי טבע

*השדות המסומנים בכוכבית הינם שדות חובה.

* שם פרטי ושם משפחה

* שם הארגון

הגדרת תפקיד

* שייכות ארגונית

* כתובת דוא"ל

טלפון

* התייחסות למסמך (מוגבל ל-2,000 מילים)

Leave this field blank