משרד המשפטים

שביעות רצון מאתר מנהלת היחידות המקצועיות (הסדרת מקצועות הרישוי)

נא דרגו את שביעות רצונכם מאתר האינטרנט בתחומים הבאים ממאוד מרוצה לכלל לא מרוצה.

התרשמות כללית מאתר האינטרנט

מהי תדירות הגלישה שלך באתר?

מה אהבת באתר?

מה ניתן לשפר באתר?

Leave this field blank