משרד הבריאות

סקר תעסוקתי בקרב בעלי הרישיון לרוקחות בישראל

שלום רב,

על רקע שינויים בהיצע הרוקחים במדינת ישראל ושינויים המתרחשים בהפעלת שירותי רוקחות, משרד הבריאות מעוניין לבדוק את נושא התעסוקה בקרב הרוקחים בישראל.

נודה אם תוכל להקדיש דקות ספורות מזמנך למענה על שאלון זה במטרה לסייע למשרד הבריאות בבחינת האמצעים הנדרשים להגדלת היצע הרוקחים ושילובם המיטבי במערכת הבריאות.

השאלון אנונימי ונועד לצורך ניתוחים סטטיסטיים בלבד.

 

באיזו שנה קיבלת רישיון לעסוק ברוקחות?

באיזה מוסד לימודים למדת?

האם בנוסף לתואר הראשון ברוקחות הינך מחזיק בתואר/תארים נוספים?

האם הינך מועסק כרוקח קליני?

האם עברת ב-5 השנים האחרונות השתלמות מקצועית? אם כן באיזה היקף השתלמת במצטבר במשך 5 השנים האחרונות?

מהו איזור המגורים שלך (לפי נפות)?

האם אתה עוסק כיום במקצוע הרוקחות?

מהו איזור העבודה שלך (לפי נפות)?

מהו היקף העסקתך השבועי בכל מקומות עבודתך יחדיו?

ציין את טווח זמן נסיעתך מהבית לעבודה (בכיוון אחד)

1 / 2

Leave this field blank