הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

אגף דוברות, תקשורת והסברה

בקשה לביצוע עיבוד מיוחד

יש להקפיד על מילוי כל השדות בטופס.

הגדרה מדויקת של העיבוד המבוקש תסייע לנו לספק לכם הצעת מחיר במהירות. 

לשאלות ולבירורים ניתן לפנות לדוד לנדאו במייל: ibudim@cbs.gov.il

 

 

*השדות המסומנים בכוכבית הינם שדות חובה.

* שם פרטי ושם משפחה של מזמין העיבוד

* כתובת דוא"ל של מזמין העיבוד

* מספר טלפון של מזמין העיבוד:

* העיבוד המבוקש הוא עבור:

* שם המשרד הממשלתי / העסק / החברה / הארגון שעבורו מוזמן העיבוד

* התפקיד שלי (מזמין העיבוד) במשרד הממשלתי / העסק / החברה / הארגון שעבורו מוזמן העיבוד

* הגורם המשלם עבור העיבוד הוא:

1 / 2

Leave this field blank