רשות מקרקעי ישראל

אגף מערכות מידע ומחשוב

כניסה לאזור אישי למייצג - חוות דעת משתמשים

*השדות המסומנים בכוכבית הינם שדות חובה.

* שם פרטי+משפחה

* מספר תעודת זהות

* מספר טלפון

* כתובת דוא"ל

תפקיד

* תאריך כניסה לאזור האישי

* שעת כניסה לאזור האישי

:

ערוץ הכניסה לאזור האישי

היקף פעילותך מול רמ"י כמייצג/ת:

כמה לקוחות הנך מייצג/ת? כמה פעולות הנך מבצע/ת בממוצע עבור כל אחד מלקוחותיך?

נתונים שחשוב בעיניך שיופיעו באזור האישי:

פעולות עיקריות שתרצה/י לבצע באזור האישי:

צילום מסך

גודל קובץ מירבי: 2 MB
סיומות קובץ מותרות:

הערות/ המלצות לשיפור

Leave this field blank