משרד הבריאות

דיווח על הפרת צו בידוד בית

הודעת אזהרה

אפשרות המשלוח עבור טופס זה נסגרה.

לחץ על קישור זה כדי למלא דו"ח על הפרת צו בידוד בית מתוקף הוראת השעה של משרד הבריאות.