משרד החקלאות ופיתוח הכפר

חטיבה למחקר כלכלה ואסטרטגיה

סקר מגדלים- טיפול בפסולת פלסטיק בחקלאות

שלום רב,

לצורך הסדרת הטיפול בפסולת פלסטיק בחקלאות, משרד החקלאות ופיתוח הכפר מעוניין לקבל את התייחסותך.

כמות פסולת הפלסטיק המצטברת לשנה בחקלאות היא כ-25,000 טון. חלק ניכר מפסולת זו לא מטופל כראוי, דבר שיוצר מפגעים נופיים וסביבתיים. 

סקר זה עוסק ביריעות, רשתות, מארזים של חומרי הדברה וחבלים המשמשים בגידולים צמחיים בחקלאות. 

השאלון אנונימי לחלוטין. זמן המענה הממוצע הוא כ-10 דקות. נודה על היענותך וסיועך בהפצת הסקר.

1 / 4

Leave this field blank