משרד הבריאות

שאלות למומחים שיציגו בפני צוות הטיפול במגפות

הודעת אזהרה

אפשרות המשלוח עבור טופס זה נסגרה.

לפני מספר ימים החליטה וועדת המומחים של ה-FDA להמליץ על מתן חיסוני ילדים בגילים 5-11. 
בעקבות המלצה זו ומתוך חשיבות השקיפות הציבורית,

החליט צוות הטיפול במגיפות לקיים דיון ציבורי פתוח ולהציג את המידע בנושא ומכלול השיקולים לקראת קבלת המלצתו. 
צוות הטיפול במגיפות החליט לשדר את הדיון בשידור חי,

ולהזמין את הציבור להציג שאלות למומחים כחלק מהליך שקוף בנושא. 
הדיון בצט"מ יכלול את הצגת הנושא ע"י מומחים,

חברת פייזר וכן מענה לסוגיות שיעלו מהציבור ושמיעת עמדות שונות.

מועד אחרון להגשה: 2.11.2021 בשעה 16:00