משרד החקלאות ופיתוח הכפר

שיפור הרגולציה על תוצרת אורגנית

הודעת אזהרה

אפשרות המשלוח עבור טופס זה נסגרה.

שלום

משרד החקלאות בוחן בימים אלו את הרגולציה על גידול תוצרת אורגנית.

הרגולציה קובעת כללים לגבי אופן הגידול של התוצרת, כתנאי לסימון המוצר כמוצר אורגני.

המידע שתמסרו יסייעו לנו לבחון איך לעדכן את התקנות והנהלים – כדי שתהליך יהיה קל, פשוט וזול.

נשמח לשמוע את דעתכם בנוגע לשאלות הבאות.

המידע שתמסרו לא יועבר לגורם אחר.

השאלון אנונימי, אלא אם תבחרו להשאיר פרטי קשר.

ניתן להשתתף בסקר עד ה-17.6.2019.