המינהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועליית הנוער

דיווח אירוע חריג ****טופס המיועד למינהל ההתיישבותי בלבד****

דוח האירוע
לדיווח על אירוע בישוב
פרטי המעורב
פרטי האירוע
לחץ על פרטי האירוע על מנת לראות את רשימת האפשריות של האירועים החריגים
מעורב , פוגע , נפגע
תלמיד , איש צוות , מבוגר הורה , מבוגר זר
זכר / נקבה
רגיל / מיוחד
כן / לא ( המעורב היה באירוע דומה בעבר )
פרטים נוספים לאירוע
פרטים נוספים (ללא פרטי זיהוי של המעורבים)