Israel National Cyber Directorate - מערך הסייבר הלאומי

אסדרה

‏סקר עמדות ספקי שירותי אירוח (הוסטינג)

בעקבות אירוע תקיפת ספקית שירותי האירוח שאירע ב-21.05.20, בכוונת מערך הסייבר הלאומי לבצע מדידת השפעה בשינוי שחל, ככל וחל בעקבות פעילות המערך על מאפייני שירותי האחסון.

לפיכך, נשמח אם תואיל/י להקדיש מזמנך ולמלא את השאלון הבא באופן מלא ומפורט.

השאלון הוא אנונימי ונועד לבחון את נושא הגנת הסייבר.

*השדות המסומנים בכוכבית הינם שדות חובה.

נא סמן/י בעיגול את המשבצת המשקפת את עמדתך:

במידה מועטה מאודבמידה מועטהבמידה בינוניתבמידה רבהבמידה רבה מאודלא רלוונטילא יודע/ת להשיב
האם נפגעת כתוצאה מאירוע תקיפת ספקי שירותי האירוח שאירע לאחרונה?
באיזו מידה קיים ביטוי בהסכם ההתקשרות שנחתם בינך לבין ספק שרותי האירוח, לדרישות אבטחת מידע וסייבר?
באיזו מידה לדעתך יסייע תו תקן וולונטרי שיקבע מערך הסייבר הלאומי כסטנדרט להעלאת רמת ההגנה בהתקשרויות מול ספקי שירותי אירוח? *דוגמת קטגוריה ייעודית במודול שרשרת האספקה של מערך הסייבר הלאומי
באיזו תדירות מתבצעים גיבויים לאתרך?
מהי זמינות התמיכה של ספק שירותי האירוח? (במידה מועטה מאוד – שעות לא נוחות. במידה רבה מאוד – 24/7)
באיזו מידה את/ה יודע/ת מהי הגנת חומת אש ומהו תפקידה (FW)?
באיזו מידה תשפיע הימצאות של חומות אש (FW) על בחירתך בספק שירות אירוח מסוים?
באיזו מידה הימצאות של אתרים נוספים בשרת שלך תשפיע על בחירתך בספק שירות אירוח מסוים?
האם ביצעתם פעילויות להעלאת המודעות לאור אירוע תקיפת ספקי שירותי האירוח שאירע לאחרונה? לדוגמא: הפצת מייל עם המלצות להתגוננות, לומדה, קורס, הרצאה, תרגילים ועוד(במידה מועטה מאוד- לא ביצענו כלום במידה רבה - ביצענו חלק,במידה רבה מאוד- ביצענו הכל)
האם היית מוכן לשלם תוספת בגין מעטפת הגנת סייבר שכוללת רכיב WAF?( WAF הנה מערכת חומת אש המיועדת לאפליקציות.)

מהם התנאים שהנך דורש/דורשת כיום מספק שירותי האירוח במסגרת ההתקשרות עמך?

* נא סמן בעיגול את תשובתך:

כןלא
האם הנך מבוטח בביטוח סייבר?
האם בעקבות האירוע שאירע ב21.05 רכשת ביטוח סייבר?

Leave this field blank