משרד החינוך

מחוז ירושלים ומנח"י

הגשת בקשה לקיום דיון לוועדת השגה

ועדת השגה היא ועדה מתוקף חוק חינוך מיוחד המתקיימת במשרד החינוך בראשות מנהל המחוז או נציגו.

הוועדה דנה בהשגה של הורים על החלטה של ועדת זכאות ואפיון בלבד.

הבקשה להשגה תוגש בתוך 21 יום מיום קבלת מכתב ההחלטה של ועדת זכאות ואפיון ברשות המקומית.
 

* השדות המסומנים בכוכבית הינם שדות חובה

פרטי התלמיד

שם פרטי

שם משפחה

מס' ת.ז

תאריך לידה

שם המוסד החינוכי בו לומד/ת כיום בגן / בי"ס

שלב חינוך

שכבת הגיל

רשות

רשות

רשות

הזן אחר ...

מגזר

מגזר
פרטים על ועדת זכאות ואפיון שהתקיימה ועליה מוגשת ההשגה

תאריך ועדת זכאות ואפיון

החלטת ועדת זכאות ואפיון

החלטת ועדת זכאות ואפיון

רמת תפקוד שנקבעה בוועדת הזכאות

סוג חריגות

סוג חריגות

סוג מסגרת שהומלץ בוועדת הזכאות

סוג מסגרת שהומלץ בוועדת הזכאות

סוג מסגרת שהומלץ בוועדת הזכאות

הזן אחר ...

היקף סל אישי שנקבע

סיבת הערעור על החלטת הועדה

סיבת הערעור על החלטת הועדה

הנימוקים להשגה

האם תרצו להעלות מסמך נלווה לסיבת הפניה?

האם תרצו להעלות מסמך נלווה לסיבת הפניה?

מסמך נלווה לסיבת הפניה

גודל קובץ מירבי: 5MB
סיומות קובץ מותרות: csv,txt,gif,bmp,Doc,Docx,pdf,xls,xlsx,ppt,pptx,tiff,png,jpg,tif

One file only.
מוגבל ל 2 MB.
סוגים מותרים: csv, txt, gif, bmp, doc, docx, pdf, xls, xlsx, ppt, pptx, tiff, png, jpg, tif.

האם יש בידכם מסמכים חדשים שלא הוצגו בוועדה?

האם יש בידכם מסמכים חדשים שלא הוצגו בוועדה?

מסמכים נוספים

גודל קובץ מירבי: 5MB
סיומות קובץ מותרות: csv,txt,gif,bmp,Doc,Docx,pdf,xls,xlsx,ppt,pptx,tiff,png,jpg,tif

One file only.
מוגבל ל 2 MB.
סוגים מותרים: csv, txt, gif, bmp, doc, docx, pdf, xls, xlsx, ppt, pptx, tiff, png, jpg, tif.

למסמכים קבילים נוספים שתרצו להעלות לוועדה

גודל קובץ מירבי: 5MB
סיומות קובץ מותרות: csv,txt,gif,bmp,Doc,Docx,pdf,xls,xlsx,ppt,pptx,tiff,png,jpg,tif

One file only.
מוגבל ל 2 MB.
סוגים מותרים: csv, txt, gif, bmp, doc, docx, pdf, xls, xlsx, ppt, pptx, tiff, png, jpg, tif.
מסמכים נלווים שחובה לצרף

פרוטוקול דיון בועדת זכאות ואפיון

גודל קובץ מירבי: 5MB
סיומות קובץ מותרות: csv,txt,gif,bmp,Doc,Docx,pdf,xls,xlsx,ppt,pptx,tiff,png,jpg,tif

One file only.
מוגבל ל 2 MB.
סוגים מותרים: csv, txt, gif, bmp, doc, docx, pdf, xls, xlsx, ppt, pptx, tiff, png, jpg, tif.

מסמך החלטת ועדת זכאות ואפיון

גודל קובץ מירבי: 5MB
סיומות קובץ מותרות: csv,txt,gif,bmp,Doc,Docx,pdf,xls,xlsx,ppt,pptx,tiff,png,jpg,tif

One file only.
מוגבל ל 2 MB.
סוגים מותרים: csv, txt, gif, bmp, doc, docx, pdf, xls, xlsx, ppt, pptx, tiff, png, jpg, tif.

אבחונים של התלמיד שהוצגו בוועדה

גודל קובץ מירבי: 5MB
סיומות קובץ מותרות: csv,txt,gif,bmp,Doc,Docx,pdf,xls,xlsx,ppt,pptx,tiff,png,jpg,tif

One file only.
מוגבל ל 2 MB.
סוגים מותרים: csv, txt, gif, bmp, doc, docx, pdf, xls, xlsx, ppt, pptx, tiff, png, jpg, tif.

העלאת קבצים נוספים

גודל קובץ מירבי: 5MB
סיומות קובץ מותרות: csv,txt,gif,bmp,Doc,Docx,pdf,xls,xlsx,ppt,pptx,tiff,png,jpg,tif

One file only.
מוגבל ל 2 MB.
סוגים מותרים: csv, txt, gif, bmp, doc, docx, pdf, xls, xlsx, ppt, pptx, tiff, png, jpg, tif.
פרטי התקשרות

כתובת מלאה (רחוב, מספר בית, דירה)

ישוב

כתובת דוא"ל

טל' בית

נייד הורה 1

נייד הורה 1

Type

טלפון

שלוחה:

נייד הורה 2

נייד הורה 2

Type

טלפון

שלוחה:

מצב משפחתי

מצב משפחתי

מצב משפחתי

הזן אחר ...

אנו מבקשים שתזמנו אותנו לדיון בוועדת השגה

אנו מבקשים שתזמנו אותנו לדיון בוועדת השגה

הזן אחר ...

בקשה להנגשה במידת הצורך

בקשה להנגשה במידת הצורך

הזן אחר ...

מייל / טלפון של אנשי קשר מהמסגרת החינוכית

שם מלא איש קשר מהמסגרת

תפקיד

כתובת דוא"ל

טלפון

Leave this field blank