משרד החינוך

מחוז ירושלים ומנח"י

הגשת בקשה לקיום דיון לוועדת השגה

ועדת השגה היא ועדה מתוקף חוק חינוך מיוחד המתקיימת במשרד החינוך בראשות מנהל המחוז או נציגו.

הוועדה דנה בהשגה של הורים על החלטה של ועדת זכאות ואפיון בלבד.

הבקשה להשגה תוגש בתוך 21 יום מיום קבלת מכתב ההחלטה של ועדת זכאות ואפיון ברשות המקומית.
 

*השדות המסומנים בכוכבית הינם שדות חובה.

פרטי התלמיד

* שם פרטי

* שם משפחה

* מס' ת.ז

* תאריך לידה

* שם המוסד החינוכי בו לומד/ת כיום בגן / בי"ס

* שלב חינוך

* שכבת הגיל

* מגזר

פרטים על ועדת זכאות ואפיון שהתקיימה ועליה מוגשת ההשגה

תאריך ועדת זכאות ואפיון

החלטת ועדת זכאות ואפיון

* רמת תפקוד שנקבעה בוועדת הזכאות

* סוג חריגות

* היקף סל אישי שנקבע

* סיבת הערעור על החלטת הועדה

* הנימוקים להשגה

* האם תרצו להעלות מסמך נלווה לסיבת הפניה?

* מסמך נלווה לסיבת הפניה

גודל קובץ מירבי: 2 MB
סיומות קובץ מותרות:

* האם יש בידכם מסמכים חדשים שלא הוצגו בוועדה?

* מסמכים נוספים

גודל קובץ מירבי: 2 MB
סיומות קובץ מותרות:

למסמכים קבילים נוספים שתרצו להעלות לוועדה

גודל קובץ מירבי: 2 MB
סיומות קובץ מותרות:
מסמכים נלווים שחובה לצרף

* פרוטוקול דיון בועדת זכאות ואפיון

גודל קובץ מירבי: 2 MB
סיומות קובץ מותרות:

* מסמך החלטת ועדת זכאות ואפיון

גודל קובץ מירבי: 2 MB
סיומות קובץ מותרות:

* אבחונים של התלמיד שהוצגו בוועדה

גודל קובץ מירבי: 2 MB
סיומות קובץ מותרות:

העלאת קבצים נוספים

גודל קובץ מירבי: 2 MB
סיומות קובץ מותרות:
פרטי התקשרות

* כתובת מלאה (רחוב, מספר בית, דירה)

* ישוב

כתובת דוא"ל

טל' בית

* נייד הורה 1

נייד הורה 2

מייל / טלפון של אנשי קשר מהמסגרת החינוכית

* שם מלא איש קשר מהמסגרת

* תפקיד

כתובת דוא"ל

* טלפון

Leave this field blank