משרד החקלאות ופיתוח הכפר

חטיבה למחקר כלכלה ואסטרטגיה

שאלון לחקלאי

*השדות המסומנים בכוכבית הינם שדות חובה.

* מספר חקלאי

לצורך קבלת מספר חקלאי בהתחברות ראשונית,יש לשלוח הודעה לדוא"ל: HussamE@moag.gov.il

כתובת דוא"ל

סיכום השאלון ישלח לדוא"ל זה

* סוג הגידול

* בחרו סוג פרי

* בחרו סוג ירק

תפוחי עץ

* בחרו איכות תפוחי עץ

תפוחים מובחר

* בחרו זן תפוחים מובחר

תפוח עץ גרני סמיט 7 מובחר

* בחרו ערוץ שיווק עיקרי- תפוח עץ גרני סמיט 7 מובחר

* הזינו מחיר מכירה בש"ח- תפוח עץ גרני סמיט 7 מובחר

ש"ח

* הזינו תאריך מכירה- תפוח עץ גרני סמיט 7 מובחר

תפוח עץ זהוב דלישס 7 מובחר

* בחרו ערוץ שיווק עיקרי- תפוח עץ זהוב דלישס 7 מובחר

* הזינו מחיר מכירה בש"ח לק"ג- תפוח עץ זהוב דלישס 7 מובחר

ש"ח

* הזינו תאריך מכירה- תפוח עץ זהוב דלישס 7 מובחר

תפוח עץ פינק ליידי 7 מובחר

* בחרו ערוץ שיווק עיקרי- תפוח עץ פינק ליידי 7 מובחר

* הזינו מחיר מכירה פינק ליידי 7 מובחר בש"ח

ש"ח

* הזינו תאריך מכירה פינק ליידי 7 מובחר

תפוחים סוג א'

* בחרו זן תפוחים סוג א'

תפוח עץ גרני סמיט 7 סוג א'

* בחרו ערוץ שיווק עיקרי- תפוח עץ גרני סמיט 7 סוג א'

* הזינו מחיר מכירה בש"ח- תפוח עץ גרני סמיט 7 סוג א'

ש"ח

* הזינו תאריך מכירה- תפוח עץ גרני סמיט 7 סוג א'

תפוח עץ זהוב דלישס 7 סוג א'

* בחרו ערוץ שיווק עיקרי- תפוח עץ זהוב דלישס 7 סוג א'

* הזינו מחיר מכירה בש"ח לק"ג- תפוח עץ זהוב דלישס 7 סוג א'

ש"ח

* הזינו תאריך מכירה- תפוח עץ זהוב דלישס 7 סוג א'

תפוח עץ פינק ליידי 7 סוג א'

* בחרו ערוץ שיווק עיקרי- תפוח עץ פינק ליידי 7 סוג א'

* הזינו מחיר מכירה בש"ח פינק ליידי 7 סוג א'

ש"ח

* הזינו תאריך מכירה פינק ליידי 7 סוג א'

עגבניות

בחרו איכות עגבניות

עגבניות מובחר

* בחרו זן עגבניות מובחר

עגבניות אשכולות מובחר

* בחרו ערוץ שיווק עיקרי- עגבניות אשכולות מובחר

* הזינו מחיר מכירה בש"ח לק"ג- עגבניות אשכולות מובחר

ש"ח

* הזינו תאריך מכירה- עגבניות אשכולות מובחר

עגבניות חממה מובחר

* בחרו ערוץ שיווק עיקרי- עגבניות חממה מובחר

* הזינו מחיר מכירה בש"ח לק"ג- עגבניות חממה מובחר

ש"ח

* הזינו תאריך מכירה עגבניות חממה מובחר

עגבניות סוג א'

* בחרו זן עגבניות סוג א'

עגבניות אשכולות סוג א'

* בחרו ערוץ שיווק עיקרי- עגבניות אשכולות סוג א'

* הזינו מחיר מכירה בש"ח לק"ג- עגבניות אשכולות סוג א'

ש"ח

* הזינו תאריך מכירה- עגבניות אשכולות סוג א'

עגבניות חממה סוג א'

* בחרו ערוץ שיווק עיקרי- עגבניות חממה סוג א'

* הזינו מחיר מכירה בש"ח לק"ג- עגבניות חממה סוג א'

ש"ח

* הזינו תאריך מכירה עגבניות חממה סוג א'

תפוח אדמה

* בחרו זן תפוחי אדמה

תפוח אדמה אדום ארוז סוג א'

* בחרו ערוץ שיווק עיקרי- תפוח אדמה אדום ארוז סוג א'

* הזינו מחיר מכירה בש"ח לק"ג- תפוח אדמה אדום ארוז סוג א'

ש"ח

* הזינו תאריך מכירה תפוח אדמה אדום ארוז סוג א'

תפוחי אדמה סוג א'
תפוח אדמה אדום תפזורת סוג א'

* בחרו ערוץ שיווק עיקרי-תפוח אדמה אדום תפזורת סוג א'

* הזינו מחיר מכירה בש"ח לק"ג- תפוח אדמה אדום תפזורת סוג א'

ש"ח

* הזינו תאריך מכירה תפוח אדמה אדום תפזורת סוג א'

תפוח אדמה לבן ארוז סוג א'

* בחרו ערוץ שיווק עיקרי-תפוח אדמהלבן ארוז סוג א'

* הזינו מחיר מכירה בש"ח לק"ג- תפוח אדמה לבן ארוז סוג א'

ש"ח

* הזינו תאריך מכירה- תפוח אדמה לבן ארוז סוג א'

תפוח אדמה לבן תפזורת סוג א'

* בחרו ערוץ שיווק עיקרי-תפוח אדמה לבן תפזורת סוג א'

* הזינו מחיר מכירה בש"ח לק"ג- תפוח אדמה לבן תפזורת סוג א'

ש"ח

* הזינו תאריך מכירה- תפוח אדמה לבן תפזורת סוג א'

נקטרינה

* בחרו איכות נקטרינה

נקטרינות מובחר

* בחרו זן נקטרינה

נקטרינה אדומה 6.5 מובחר

* בחרו ערוץ שיווק עיקרי-נקטרינה אדומה 6.5 מובחר

* הזינו מחיר מכירה בש"ח לק"ג- נקטרינה אדומה 6.5 מובחר

ש"ח

הזינו תאריך מכירה- נקטרינה אדומה 6.5 מובחר

נקטרינה לבנה 6.5 מובחר

* בחרו ערוץ שיווק עיקרי-נקטרינה לבנה 6.5 מובחר

* הזינו מחיר מכירה בש"ח לק"ג- נקטרינה לבנה 6.5 מובחר

ש"ח

* הזינו תאריך מכירה- נקטרינה לבנה 6.5 מובחר

נקטרינות סוג א'

* בחרו זן נקטרינה

נקטרינה אדומה 6.5 סוג א'

* בחרו ערוץ שיווק עיקרי-נקטרינה אדומה 6.5 סוג א'

* הזינו מחיר מכירה בש"ח לק"ג- נקטרינה אדומה 6.5 סוג א'

ש"ח

הזינו תאריך מכירה- נקטרינה אדומה 6.5 סוג א'

נקטרינה לבנה 6.5 סוג א'

* בחרו ערוץ שיווק עיקרי-נקטרינה לבנה 6.5 סוג א'

* הזינו מחיר מכירה בש"ח לק"ג- נקטרינה לבנה 6.5 סוג א'

ש"ח

* הזינו תאריך מכירה- נקטרינה לבנה 6.5 סוג א'

ענבי מאכל

בחרו אכות ענבי מאכל

ענבי מאכל מובחר

בחרו זן ענבים מובחר

ענבים סופריור מובחר

* בחרו ערוץ שיווק עיקרי-ענבים ספריור מובחר

* הזינו מחיר מכירה בש"ח לק"ג- ענבים סופריור מובחר

ש"ח

* הזינו תאריך מכירה- ענבים סופריור מובחר

ענבים סייבל מובחר

* בחרו ערוץ שיווק עיקרי-ענבים סייבל מובחר

* הזינו מחיר מכירה בש"ח לק"ג- ענבים סייבל מובחר

ש"ח

* הזינו תאריך מכירה- ענבים סייבל מובחר

ענבים פלם מובחר

* בחרו ערוץ שיווק עיקרי-ענבים פלם מובחר

* הזינו מחיר מכירה בש"ח לק"ג- ענבים פלם מובחר

ש"ח

* הזינו תאריך מכירה- ענבים פלם מובחר

ענבי מאכל סוג א'

בחרו זן ענבים סוג א'

ענבים סופריור סוג א'

* בחרו ערוץ שיווק עיקרי-ענבים ספריור סוג א'

* הזינו מחיר מכירה בש"ח לק"ג- ענבים סופריור סוג א'

ש"ח

* הזינו תאריך מכירה- ענבים סופריור סוג א'

ענבים סייבל סוג א'

* בחרו ערוץ שיווק עיקרי-ענבים סייבל סוג א'

* הזינו מחיר מכירה בש"ח לק"ג- ענבים סייבל סוג א'

ש"ח

* הזינו תאריך מכירה- ענבים סייבל סוג א'

ענבים פלם סוג א'

* בחרו ערוץ שיווק עיקרי-ענבים פלם סוג א'

* הזינו מחיר מכירה בש"ח לק"ג- ענבים פלם סוג א'

ש"ח

* הזינו תאריך מכירה- ענבים פלם סוג א'

רימונים מובחר

* בחרו איכות רימונים

רימונים מובחר

* בחרו ערוץ שיווק עיקרי-רימונים מובחר

* הזינו מחיר מכירה בש"ח לק"ג- רימונים מובחר

ש"ח

* הזינו תאריך מכירה- רימונים מובחר

רימונים סוג א'

* בחרו ערוץ שיווק עיקרי-רימונים סוג א'

* הזינו מחיר מכירה בש"ח לק"ג- רימונים סוג א'

ש"ח

* הזינו תאריך מכירה- רימונים סוג א'

תמרים
תמרים

* בחרו ערוץ שיווק עיקרי-תמרים

* הזינו מחיר מכירה בש"ח לק"ג- תמרים

ש"ח

* הזינו תאריך מכירה- תמרים

שקדים
שקדים

* בחרו ערוץ שיווק עיקרי-שקדים

* הזינו מחיר מכירה בש"ח לק"ג- שקדים

ש"ח

* הזינו תאריך מכירה- שקדים

גזר

בחרו זן גזר

גזר ארוז

* בחרו ערוץ שיווק עיקרי-גזר ארוז

* הזינו מחיר מכירה בש"ח לק"ג- גזר ארוז

ש"ח

הזינו תאריך מכירה- גזר ארוז

גזר בתפזורת

* בחרו ערוץ שיווק עיקרי-גזר בתפזורת

* הזינו מחיר מכירה בש"ח לק"ג- גזר בתפזורת

ש"ח

* הזינו תאריך מכירה- גזר בתפזורת

בצל יבש

בחרו זן בצל יבש

בצל אדום סוג א'

* בחרו ערוץ שיווק עיקרי-בצל אדום סוג א'

* הזינו מחיר מכירה בש"ח לק"ג- בצל אדום סוג א'

ש"ח

* הזינו תאריך מכירה- בצל אדום סוג א'

בצל ריברסייד לבן סוג א'

* בחרו ערוץ שיווק עיקרי-בצל לבן סוג א'

* הזינו מחיר מכירה בש"ח לק"ג- בצל ריברסייד לבן סוג א'

ש"ח

* הזינו תאריך מכירה- בצל ריברסייד לבן סוג א'

כרוב

בחרו זן כרוב

כרוב אדום סוג א'

* בחרו ערוץ שיווק עיקרי- כרוב אדום סוג א'

* הזינו מחיר מכירה בש"ח לק"ג- כרוב אדום סוג א'

ש"ח

* הזינו תאריך מכירה- כרוב אדום סוג א'

כרוב לבן סוג א'

* בחרו ערוץ שיווק עיקרי- כרוב לבן סוג א'

* הזינו מחיר מכירה בש"ח לק"ג- כרוב לבן סוג א'

ש"ח

* הזינו תאריך מכירה- כרוב לבן סוג א'

חסה

בחרו זן חסה

חסה עגולה סוג א'

* בחרו ערוץ שיווק עיקרי- חסה עגולה סוג א'

הזינו מחיר מכירה בש"ח לק"ג- חסה עגולה סוג א'

ש"ח

הזינו תאריך מכירה- חסה עגולה סוג א'

חסה ערבית סוג א'

* בחרו ערוץ שיווק עיקרי- חסה ערב סוג א'

* הזינו מחיר מכירה בש"ח לק"ג- חסה ערבית סוג א'

ש"ח

* הזינו תאריך מכירה- חסה ערבית סוג א'

אבטיח

בחרו זן אבטיח

אבטיח מיכלים סוג א'

* בחרו ערוץ שיווק עיקרי- אבטיח מיכלים סוג א'

* הזינו מחיר מכירה בש"ח לק"ג- אבטיח מיכלים סוג א'

ש"ח

* הזינו תאריך מכירה- אבטיח מיכלים סוג א'

אבטיח קרטונים סוג א'

* בחרו ערוץ שיווק עיקרי- אבטיח קרטונים סוג א'

* הזינו מחיר מכירה בש"ח לק"ג- אבטיח קרטונים סוג א'

ש"ח

* הזינו תאריך מכירה- אבטיח קרטונים סוג א'

מלפפונים סוג א'
מלפפונים סוג א'

* בחרו ערוץ שיווק עיקרי- מלפפונים סוג א'

* הזינו מחיר מכירה בש"ח לק"ג- מלפפונים סוג א'

ש"ח

* הזינו תאריך מכירה-מלפפונים סוג א'

כרובית סוג א'
כרובית סוג א'

* בחרו ערוץ שיווק עיקרי- כרובית סוג א'

* הזינו מחיר מכירה בש"ח לק"ג- כרובית סוג א'

ש"ח

* הזינו תאריך מכירה-כרובית סוג א'

סלק סוג א'

* בחרו ערוץ שיווק עיקרי- סלק סוג א'

* הזינו מחיר מכירה בש"ח לק"ג- סלק סוג א'

ש"ח

* הזינו תאריך מכירה-סלק סוג א'

צנון סוג א'

* הזינו מחיר מכירה בש"ח לק"ג- צנון סוג א'

ש"ח

* הזינו תאריך מכירה-צנון סוג א'

ברוקולי סוג א'

* בחרו ערוץ שיווק עיקרי- ברוקולי סוג א'

הזינו מחיר מכירה בש"ח לק"ג- ברוקולי סוג א'

ש"ח

הזינו תאריך מכירה-ברוקולי סוג א'

אגסים

* בחרו איכות אגס

אגסים ספדונה 6.5 מובחר

* בחרו ערוץ שיווק עיקרי- אגסים ספדונה 6.5 מובחר

* הזינו מחיר מכירה בש"ח לק"ג- אגסים ספדונה 6.5 מובחר

ש"ח

* הזינו תאריך מכירה- אגסים ספדונה 6.5 מובחר

אגסים ספדונה 6.5 סוג א'

* בחרו ערוץ שיווק עיקרי- אגסים ספדונה סוג א'

* הזינו מחיר מכירה בש"ח לק"ג- אגסים ספדונה 6.5 סוג א'

ש"ח

* הזינו תאריך מכירה- אגסים ספדונה 6.5 סוג א'

שזיפים

* בחרו איכות שזיף

שזיפים סוג א'

* בחרו זן שזיף סוג

שזיף בלק דיימונד סוג א'

* בחרו ערוץ שיווק עיקרי-שזיף בלק דימונד סוג א'

* הזינו מחיר מכירה בש"ח לק"ג- שזיף בלק דיימונד סוג א'

ש"ח

* הזינו תאריך מכירה- שזיף בלק דיימונד סוג א'

שזיף סנגולד סוג א'

* בחרו ערוץ שיווק עיקרי-שזיף סנגולד סוג א'

* הזינו מחיר מכירה בש"ח לק"ג- שזיף סנגולד סוג א'

ש"ח

* הזינו תאריך מכירה- שזיף סנגולד סוג א'

שזיפים מובחר

* בחרו זן שזיף מובחר

שזיף בלק דיימונד מובחר

* בחרו ערוץ שיווק עיקרי-שזיף בלק דימונד מובחר

* הזינו מחיר מכירה בש"ח לק"ג- שזיף בלק דיימונד מובחר

ש"ח

* הזינו תאריך מכירה- שזיף בלק דיימונד מובחר

שזיף סנגולד מובחר

* בחרו ערוץ שיווק עיקרי-שזיף סנגולד מובחר

* הזינו מחיר מכירה בש"ח לק"ג- שזיף סנגולד מובחר

ש"ח

* הזינו תאריך מכירה- שזיף סנגולד מובחר

אפרסקים

* בחרו איכות אפרסק

אפרסק סוג א'

* בחרו זן אפרסק

אפרסק סווילינג סוג א'

* בחרו ערוץ שיווק עיקרי-אפרסק סווילנג 7 סוג א'

* הזינו מחיר מכירה בש"ח לק"ג- אפרסק סווילינג סוג א'

ש"ח

* הזינו תאריך מכירה- אפרסק סווילינג סוג א'

אפרסק סמר סנו סוג א'

* בחרו ערוץ שיווק עיקרי-אפרסק סמר סנו סוג א'

* הזינו מחיר מכירה בש"ח לק"ג- אפרסק סמר סנו סוג א'

ש"ח

* הזינו תאריך מכירה- אפרסק סמר סנו סוג א'

אפרסק מובחר

* בחרו זן אפרסק

אפרסק סווילינג מובחר

* בחרו ערוץ שיווק עיקרי-אפרסק סווילנג 7 מובחר

* הזינו מחיר מכירה בש"ח לק"ג- אפרסק סווילינג מובחר

ש"ח

* הזינו תאריך מכירה- אפרסק סווילינג מובחר

אפרסק סמר סנו מובחר

* בחרו ערוץ שיווק עיקרי-אפרסק סמר סנו מובחר

* הזינו מחיר מכירה בש"ח לק"ג- אפרסק סמר סנו מובחר

ש"ח

* הזינו תאריך מכירה- אפרסק סמר סנו מובחר

בננות

בחרו איכות בננות

בננות סוג א'

* בחרו ערוץ שיווק עיקרי-בננות סוג א'

* הזינו מחיר מכירה בש"ח לק"ג- בננות סוג א'

ש"ח

* הזינו תאריך מכירה- בננות סוג א'

בננות מובחר

* בחרו ערוץ שיווק עיקרי-בננות מובחר

* הזינו מחיר מכירה בש"ח לק"ג- בננות מובחר

ש"ח

* הזינו תאריך מכירה- בננות מובחר

אבוקדו

* בחרו איכות אבוקדו

אבוקדו סוג א'

* בחרו זן אבוקדו סוג א'

אבוקדו אטינגר סוג א

* בחרו ערוץ שיווק עיקרי-אטינגר סוג א'

* הזינו מחיר מכירה בש"ח לק"ג- אבוקדו אטינגר סוג א

ש"ח

* הזינו תאריך מכירה- אבוקדו אטינגר סוג א'

אבוקדו גליל סוג א'

* בחרו ערוץ שיווק עיקרי-אבוקדו גליל סוג א'

* הזינו מחיר מכירה בש"ח לק"ג- אבוקדו גליל סוג א'

ש"ח

* הזינו תאריך מכירה- אבוקדו גליל סוג א'

אבוקדו מובחר

* בחרו זן אבוקדו מובחר

אבוקדו אטינגר מובחר

* בחרו ערוץ שיווק עיקרי-אטינגר מובחר

* הזינו מחיר מכירה בש"ח לק"ג- אבוקדו אטינגר מובחר

ש"ח

* הזינו תאריך מכירה- אבוקדו אטינגר מובחר

אבוקדו גליל מובחר

* בחרו ערוץ שיווק עיקרי-אבוקדו גליל מובחר

* הזינו מחיר מכירה בש"ח לק"ג- אבוקדו גליל מובחר

ש"ח

* הזינו תאריך מכירה- אבוקדו גליל מובחר

מנגו

* בחרו איכות מנגו

מנגו סוג א'

* בחרו זן מנגו סוג א'

מנגו מאיה סוג א'

* בחרו ערוץ שיווק עיקרי-מנגו מאיה סוג א'

* הזינו מחיר מכירה בש"ח לק"ג- מנגו מאיה סוג א'

ש"ח

* הזינו תאריך מכירה- מנגו מאיה סוג א'

מנגו שלי סוג א

* בחרו ערוץ שיווק עיקרי-מנגו שלי סוג א'

* הזינו מחיר מכירה בש"ח לק"ג- מנגו שלי סוג א

ש"ח

* הזינו תאריך מכירה- מנגו שלי סוג א

מנגו מובחר

* בחרו זן מנגו מובחר

מנגו מאיה מובחר

* בחרו ערוץ שיווק עיקרי-מנגו מאיה מובחר

* הזינו מחיר מכירה בש"ח לק"ג- מנגו מאיה מובחר

ש"ח

* הזינו תאריך מכירה- מנגו מאיה מובחר

מנגו שלי מובחר

* בחרו ערוץ שיווק עיקרי-מנגו שלי מובחר

* הזינו מחיר מכירה בש"ח לק"ג- מנגו שלי מובחר

ש"ח

* הזינו תאריך מכירה- מנגו שלי מובחר

אפרסמון

* בחרו איכות אפרסמון

אפרסמון טריומף סוג א'

* בחרו זן אפרסמון סוג א'

אפרסמון טריומף 6.5 סוג א'

* בחרו ערוץ שיווק עיקרי-אפרסמון טריומף 6.5 סוג א'

* הזינו מחיר מכירה בש"ח לק"ג- אפרסמון טריומף 6.5 סוג א'

ש"ח

* הזינו תאריך מכירה- אפרסמון טריומף 6.5 סוג א'

אפרסמון טריומף 7 סוג א'

* בחרו ערוץ שיווק עיקרי-אפרסמון טריומף 7 סוג א'

* הזינו מחיר מכירה בש"ח לק"ג- אפרסמון טריומף 7 סוג א'

ש"ח

* הזינו תאריך מכירה- אפרסמון טריומף 7 סוג א'

אפרסמון טריומף מובחר

* בחרו זן אפרסמון מובחר

אפרסמון טריומף 6.5 מובחר

* בחרו ערוץ שיווק עיקרי-אפרסמון טריומף 6.5 מובחר

* הזינו מחיר מכירה בש"ח לק"ג- אפרסמון טריומף 6.5 מובחר

ש"ח

* הזינו תאריך מכירה- אפרסמון טריומף 6.5 מובחר

אפרסמון טריומף 7 מובחר

* בחרו ערוץ שיווק עיקרי-אפרסמון טריומף 7 מובחר

* הזינו מחיר מכירה בש"ח לק"ג- אפרסמון טריומף 7 מובחר

ש"ח

* הזינו תאריך מכירה- אפרסמון טריומף 7 מובחר

לימונים

* בחרו איכות לימונים

לימונים סוג א'

* בחרו ערוץ שיווק עיקרי-לימונים סוג א'

* הזינו מחיר מכירה בש"ח לק"ג- לימונים סוג א'

ש"ח

* הזינו תאריך מכירה- לימונים סוג א'

לימונים מובחר

* בחרו ערוץ שיווק עיקרי-לימונים מובחר

* הזינו מחיר מכירה בש"ח לק"ג- לימונים מובחר

ש"ח

* הזינו תאריך מכירה- לימונים מובחר

תפוזים

* בחרו איכות תפוזים

תפוזים טבורי סוג א'

* בחרו ערוץ שיווק עיקרי-תפוזים טבורי סוג א'

* הזינו מחיר מכירה בש"ח לק"ג- תפוזים טבורי סוג א'

ש"ח

* הזינו תאריך מכירה- תפוזים טבורי סוג א'

תפוזים טבורי מובחר

* בחרו ערוץ שיווק עיקרי-תפוזים טבורי מובחר

* הזינו מחיר מכירה בש"ח לק"ג- תפוזים טבורי מובחר

ש"ח

* הזינו תאריך מכירה- תפוזים טבורי מובחר

קליפים

* בחרו איכות קליפים

קליפים סוג א'

* בחרו זן קליפים סוג א'

קליפים אור סוג א'

* בחרו ערוץ שיווק עיקרי- קליפים אור סוג א'

* הזינו מחיר מכירה בש"ח לק"ג- קליפים אור סוג א'

ש"ח

* הזינו תאריך מכירה- קליפים אור סוג א'

קליפים מיכל סוג א'

* בחרו ערוץ שיווק עיקרי- קליפים מיכל סוג א'

* הזינו מחיר מכירה בש"ח לק"ג- קליפים מיכל סוג א'

ש"ח

* הזינו תאריך מכירה- קליפים מיכל סוג א'

קליפים מובחר

בחרו זן קליפים מובחר

קליפים אור מובחר

* בחרו ערוץ שיווק עיקרי- קליפים אור מובחר

* הזינו מחיר מכירה בש"ח לק"ג- קליפים אור מובחר

ש"ח

* הזינו תאריך מכירה- קליפים אור מובחר

קליפים מיכלמובחר

* בחרו ערוץ שיווק עיקרי- קליפים מיכל מובחר

* הזינו מחיר מכירה בש"ח לק"ג- קליפים מיכל מובחר

ש"ח

* הזינו תאריך מכירה- קליפים מיכל מובחר

עגבניות שרי

בחרו איכות עגבניות שרי

עגבניות שרי סוג א'

בחרו זן עגבניות שרי סוג א'

עגבניות שרי אשכולות סוג א'

* בחרו ערוץ שיווק עיקרי-עגבניות שרי אשכולות סוג א'

* הזינו מחיר מכירה בש"ח לק"ג- עגבניות שרי אשכולות סוג א'

ש"ח

* הזינו תאריך מכירה- עגבניות שרי אשכולות סוג א'

עגבניות שרי תמר סוג א'

* בחרו ערוץ שיווק עיקרי-עגבניות שרי תמר סוג א'

* הזינו מחיר מכירה בש"ח לק"ג- עגבניות שרי תמר סוג א'

ש"ח

* הזינו תאריך מכירה- עגבניות שרי תמר סוג א'

עגבניות שרי מובחר

בחרו זן עגבניות שרי מובחר

עגבניות שרי תמר מובחר

* בחרו ערוץ שיווק עיקרי-עגבניות שרי תמר מובחר

* הזינו מחיר מכירה בש"ח לק"ג- עגבניות שרי תמר מובחר

ש"ח

* הזינו תאריך מכירה- עגבניות שרי תמר מובחר

עגבניות שרי אשכולות מובחר

* בחרו ערוץ שיווק עיקרי-עגבניות שרי אשכולות מובחר

* הזינו מחיר מכירה בש"ח לק"ג- עגבניות שרי אשכולות מובחר

ש"ח

* הזינו תאריך מכירה- עגבניות שרי אשכולות מובחר