משרד המשפטים

שביעות רצון מאתרי משרד המשפטים

נא דרגו את שביעות רצונכם מאתר האינטרנט בתחומים הבאים מ-5 מאוד מרוצה ל-1 כלל לא מרוצה.

התרשמות כללית מאתר האינטרנט

מהי תדירות הגלישה שלך באתר?

מה אהבת באתר?

מה ניתן לשפר באתר?

Leave this field blank