משרד המשפטים

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

ממונה תעסוקה לאנשים עם מוגבלות

* השדות המסומנים בכוכבית הינם שדות חובה

שם מלא

מקום עבודה

כתובת מייל

טלפון משרדי

טלפון נייד

בתפקיד ממונה

בתפקיד ממונה

הזן אחר ...

תפקיד בארגון

אני בתפקיד ממונה תעסוקה החל מ... (נא לציין חודש ושנה)

עברתי הכשרה ע"י המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות (לרבות ע"י תעסוקה שווה)

עברתי הכשרה ע"י המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות (לרבות ע"י תעסוקה שווה)

מספר מפגשים בהם השתתפתי

מספר מפגשים בהם השתתפתי

הזן אחר ...

מועד סיום ההכשרה האחרונה בה השתתפתי (נא לציין חודש ושנה)

מספר מפגשים בהם השתתפתי

מספר מפגשים בהם השתתפתי

הזן אחר ...

ע"י מי הועברה ההכשרה?

מועד סיום ההכשרה האחרונה בה השתתפתי (נא לציין חודש ושנה)

נא לצרף את כתב המינוי (אם יש)

גודל קובץ מירבי: 5MB
סיומות קובץ מותרות: csv,txt,gif,bmp,Doc,Docx,pdf,xls,xlsx,ppt,pptx,tiff,png,jpg,tif

One file only.
מוגבל ל 10 MB.
סוגים מותרים: csv, txt, gif, bmp, doc, docx, pdf, xls, xlsx, ppt, pptx, tiff, png, jpg, tif.

אני מאשר.ת שפרטיי יועברו לגורמים העוסקים בקידום תעסוקת אנשים עם מוגבלות

אני מאשר.ת שפרטיי יועברו לגורמים העוסקים בקידום תעסוקת אנשים עם מוגבלות

Leave this field blank