משרד הכלכלה והתעשייה

פניות למשרד הכלכלה והתעשייה בקשר לנגיף הקורונה

בעקבות התפשטות נגיף הקורונה משרד הכלכלה והתעשייה פונה לתעשיינים, חברות ועסקים להציף סוגיות בטופס פנייה זה. 

 

*השדות המסומנים בכוכבית הינם שדות חובה.

האם הפנייה שלך עוסקת באחד הנושאים הבאים?

א. מספר העובדים שיכולים לעבוד במפעלים ועסקים

 

לפי תקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום העבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), התש"ף- 2020. קובעות כי מפעל או עסק יכול להמשיך להעסיק את כל עובדיו בצורה של עבודה מהבית. לגבי אופן וכמות המועסקים, התקנות מחלקות את המפעלים/עסקים לשני סוגים:

 

1. עסקים "שאינם מוחרגים מכוח התוספת"

כלומר עסקים שאינם נמצאים ברשימה של העסקים שיכולים לעבוד במתכונת "רגילה". לגבי עסקים אלו נקבע כי במקום העבודה עצמו לא ישהו בו זמנית יותר מ-10 עובדים או 15% ממצבת העובדים, לפי הגבוה מבניהם. מבין עובדים אלה לא יכללו עובדי מעטפת (שלא עוסקים בליבת הפעילות של מקום העבודה, למשל מזכירה). 

אבל, מעסיק רשאי להעלות את מספר העובדים הנמצאים בו זמנית במקום העבודה לשיעור של 30% ממצבת העובדים, וכן לכלול בתוכם עובדי מעטפת, אם הדבר חיוני לפעילות השוטפת של אותו עסק. על מנת לעשות כן, על המעסיק טופס הודעה למנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה.

 

2. עסקים "המוחרגים מכח התוספת"

כלומר עסקים הנמצאים ברשימה של "סוגי" עסקים שיכולים לפעול במתכונת מורחבת, ובלבד שצמצמו את פעילותם לפעילות חיונית בלבד של עבודת הגוף,  הרשימה המלאה נמצאת בתוספת – כאן יובאו מספר דוגמאות בלבד: 
 

 • מפעלים בתחומי: המזון והמשקאות, טואלטיקה, ניקיון ותמרוקים, טכנאות תקשורת, שירותי בריאות, אופטיקה ופארמה, שירותי הובלה, אחסנה ועמילות מכס, נמלים וספנות – 100% מהעובדים.
   
 • מפעלים למתן שירותים קיומיים שאינם חברות ממשלתיות או תאגידים  - 100% מהעובדים
   
 • מפעל מועדף כהגדרתו בסעיף 51 לחוק לעידוד השקעות הון (מפעלים שהפסקת פעילותם עלולה לגרום לפגיעה רבה בכלכלה המשפיעה על המשק) – 100% מהעובדים.
   
 • פרויקטים של בינוי ותשתית שאינן כוללות התקהלות במבנה סגור 100% מהעובדים. כל עוד מדובר במתחם פתוח, או מבנה ששיעור הדלתות והחלונות המותקנים בו נמוך מ-70%.
   
 • מפעלים בעלי היתר מיוחד להעסקת עובד בשעות מנוחה – מפעלים אלו יוכלו להעסיק את מספר העובדים שהותרו בהיתר או 15% ממצבת העובדים, לפי הגבוה מבניהם אבל מבין עובדים אלה לא יכללו עובדי מעטפת (שלא עוסקים בליבת הפעילות של מקום העבודה, למשל מזכירה). מעסיק רשאי להעלות את מספר העובדים הנמצאים בו זמנית במקום העבודה לשיעור של 30% ממצבת העובדים, וכן לכלול עובדי מעטפת, אם הדבר חיוני לפעילות השוטפת של אותו עסק, ובתנאי שהמעסיק שלח למנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה טופס הודעה.

 

ב. הגבלות על הפעלת חנויות, בתי מסחר ושירותים

 

לפי תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש"ף-2020:

 • כל סוג של בית עסק יכול לפעול באמצעות משלוח מוצרים באמצעות הטלפון או האינטרנט (תקנה 4. (א)).לצורך הבהרה, אין אפשרות לאיסוף על-ידי הלקוח, אלא רק שירות משלוחים.
   
 • מקום למכירת מזון (לא מסעדה), בית מרקחת, מכון אופטיקה, מעבדה לתיקון מוצרי תקשורת ומחשבים וחנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה, יכולות לפעול תוך הקפדה על: מרחק של 2 מטרים לפחות בין אנשים שאינם גרים באותו מקום, סימון מקומות לעמידה באזור הקופות ובאזור בו יש תור, וכן הקפדה על יחס של עד 4 לקוחות לכל קופה רושמת פעילה (תקנה 5. (א) (2)).

 

כל זאת תוך שימת דגש על כך שבקניונים לא תותר כלל פעילות חנויות, פרט למקום למכירת מזון, בית מרקחת או חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה. כמו-כן, פעילותם של דוכנים בשווקים קמעונאיים אסורה, למעט חנות הנמצאת במבנה סגור בתוך השוק, העומדת בתנאים שצוינו לעיל.

 

נותני שירותים בבית הלקוח, כדוגמת אינסטלטור, מנקה, שמרטף, שירותי הובלה ועוד – לפי הנחיות משרד הבריאות ניתן לספק שירותים אלו תוך הימנעות מעבודה לא חיונית ולא דחופה, ותוך הקפדה על שמירת מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם. 

 

עם זאת, תקנה 5 קובעת כי ישנם עסקים האסורים לפעילות (בבית הלקוח או בכלל בעת הזו) למשל:  קוסמטיקאית, ספר, טיפול לא רפואי בגוף האדם.

 

לפרטים נוספים בקטגוריה זו, ראו שאלות ותשובות באתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים.

 

 
ג. היערכות במקום העבודה לצורך מניעת הידבקות 

 

לפי תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש"ף-2020, באחריות המעסיק: 

 • לקבל בכל יום עבודה מכל עובד הצהרה חתומה, כפי שמופיעה באתר משרד הבריאות לפיה הוא מדד את עצמו בבית טרם הגעתו למקום העבודה וחום גופו אינו עולה על 38 מעלות צלסיוס וכן אין תסמינים של שיעול או קושי בנשימה. 
 •  לוודא שמירת מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם. במקומות שבהם לא ניתן לשמור על מרחק של 2 מטרים, המעסיק ידאג לאמצעים אחרים למניעת הדבקה.
 • להקצות ציוד אישי קבוע לעובד: מקלדת, עכבר, טלפון קווי ועוד. אם נדרש שימוש של יותר מאדם אחד, צריך שהציוד יעבור חיטוי קפדני לפני כל העברה.
 • להנחות את העובדים על שמירה קפדנית של כללי היגיינה.
 • להנחות את העובדים שלא יהיו במעלית שבמקום העבודה יותר מ-2 נוסעים.
 • במקום עבודה שבו מועסקים עובדים במשמרות, ישבץ המעסיק, ככל האפשר, את אותה קבוצת עובדים יחד באותה המשמרת ויקפיד על הפרדה בין המשמרות כלל הניתן, למשל מניעת חפיפה פנים אל פנים.

 

למידע נוסף ניתן לפנות לאתר משרד הבריאות. כמו-כן, התאחדות התעשיינים פרסמה מסמך המלצות מפורט למפעלים.

 

 

המידע מעודכן לתאריך 1.4.2020

 

 

 

מענק:

 

במסגרת תקנות שעת חירום (מענק סיוע לעצמאים בשל התפשטות נגיף הקורונה), יקבלו עצמאים העומדים בתנאי הסף, מענק סיוע בגובה של עד 6,000 ₪.

את התביעות לקבלת המענק ניתן להגיש בתוך 60 ימים מיום 2 באפריל 2020. בדיקת הזכאות וחישוב סכום המענק יבוצעו על ידי רשות המסים, ויוצגו באזור האישי באתר רשות המיסים. המענק ישולם לעצמאי לאחר קביעת הזכאות, באמצעות זיכוי חשבון הבנק.

 

 

הלוואה:

 

הקרן להלוואות בערבות מדינה מעמידה מסלול מיוחד בהליך מזורז לעסקים קטנים ובינוניים שנפגעו מההשלכות של המשבר במסגרת המסלול הייעודי יועמדו הלוואות באמצעות הבנקים בשיעור מוגדל של ערבות המדינה ובטחונות נמוכים.

 

 

ליווי למימון: 

 

ככלל ניתן להגיש בקשה לקרן באופן עצמאי. מסלול מיוחד, מסובסד ומזורז של התוכנית ליווי למימון - המומחים הפיננסיים של מעוף ברחבי הארץ יסייעו לכם בהגשת בקשות להלוואה, בהכנת התוכנית העסקית, במילוי הטפסים ובהגשת המסמכים לבקשה במסגרת התוכנית ליווי למימון.

העלות לנפגעי הקורונה היא סמלית - רק 117 ש"ח כולל מע"מ.

 

לפרטים ופניה לסניפי מעוף ברחבי הארץ 
 

 

לפרטים נוספים על כלי המשרד לסיוע לנפגעי הקורונה, מוזמנים להיכנס לאתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים

 

המידע מעודכן לתאריך 3.4.2020.

 

 

 

באופן כללי, אלא אם מדובר באזור שמוגדר כ"אזור מוגבל", אין צורך בהפקת אישור רשמי לפעילות העסק או לתנועת עובדים, וכל גורם שמנפיק אישורים כאלה עושה זאת על דעת עצמו בלבד.

כמו-כן, תקנות שעת החירום אינן מתייחסות למפעלים חיוניים למשק בשעת חירום (מל"ח). אין רלוונטיות להגדרת המפעל כמפעל כחיוני בשביל לפעול בהתאם לקבוע בהן.

 

באזור שמוגדר "אזור מוגבל", כניסה ויציאת אנשים לצרכי עבודה או לצרכים חיוניים אחרים תאושר פרטנית על ידי רשות החירום הלאומית ועל ידי פיקוד העורף.

 

לצורך כך, יש להעביר בקשה מסודרת דרך מוקד פיקוד העורף במספר 104 וכן ניתן לפנות למוקד העירוני למידע נוסף במספר 106.

 

במידה ונתקלת בהנחיה אחרת מצד גורמי האכיפה, ניתן לפנות למוקד הייעודי של משטרת ישראל במספר 110, למוקד פיקוד העורף במספר 104 או למוקד הטלפוני של משרד הכלכלה במספר 6680*.

 

בכל מקרה, עליך לעמוד בתנאים המפורטים בתקנות לשעת החירום ובהנחיות משרד הבריאות.

 

המידע מעודכן לתאריך 5.4.2020

האם המידע הזה עזר לך?

מהות הפנייה

* כותרת הפנייה

* נושא הפנייה

הבהרה:

האישור לפעילות עסק ומספר העובדים המותרים לפעול בו תלוי בתחום העיסוק של העסק ומיקומו בלבד, כפי שמפורט בתקנות שעת חירום.

אין כל צורך באישור עסק חיוני. אישורים רשמיים כאלו אינם קיימים, וכל מי שמנפיק אישור כזה עושה זאת על דעתו בלבד.

לבירור תנאי הפעילות של בית העסק ולמידע בכל נושא אחר, ניתן לפנות בטופס זה או במוקד הטלפוני במספר 6680*.

הבהרה:

האישור לפעילות עסק ומספר העובדים המותרים לפעול בו תלוי בתחום העיסוק של העסק ומיקומו בלבד, כפי שמפורט בתקנות שעת חירום.

באופן כללי, אלא אם מדובר באזור שמוגדר כ"אזור מוגבל", אין צורך בהפקת אישור רשמי לפעילות העסק או לתנועת עובדים, וכל גורם שמנפיק אישורים כאלה עושה זאת על דעת עצמו בלבד.

באזור שמוגדר "אזור מוגבל", כניסה ויציאת אנשים לצרכי עבודה או לצרכים חיוניים אחרים תאושר פרטנית על ידי רשות החירום הלאומית ועל ידי פיקוד העורף. לצורך כך, יש להעביר בקשה מסודרת דרך מוקד פיקוד העורף במספר 104, וכן ניתן לפנות למוקד העירוני למידע נוסף במספר 106.

לבירור תנאי הפעילות של בית העסק ולמידע בכל נושא אחר, ניתן לפנות בטופס זה או במוקד הטלפוני במספר 6680*.

לנוחיותכם, כל כלי המשרד לסיוע לעסקים מופיעים באתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים.

* תיאור הפנייה

פרטי הפונה

* סוג

* שם החברה

ח.פ.

* שם הפונה

* כתובת דואר אלקטרוני

* טלפון

Leave this field blank