משרד החקלאות ופיתוח הכפר

רווחת בעלי חיים

דיווח על הצגת כלבים במסגרת פעילות ההי"ל והמועדונים הכלולים בה לשנים 2021-2023

סקר זה מיועד לדיווח על מופעים במסגרת היתר פעילות ההי"ל והמועדונים הכלולים בה לשנים 2021-2023, שניתן לפי תקנה 4 לתקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים)(מופעים של בעלי חיים) התשס"א 2001.

על ממלא הדיווח לדאוג לקיום התנאים הרשומים בהיתר.

* השדות המסומנים בכוכבית הינם שדות חובה

  • נוכחי

היתר מופע להצגת כלבים במסגרת פעילות ההתאחדות הישראלית לכלבנות, לשנים 2021-2023

את ההיתר ניתן לראות בקישור

https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/permit-exhibitions-dogs-israeli

לתשומת ליבכם, יש לפנות למנהל הלשכה הווטרינרית המחוזית ולרופא הווטרינר הרשותי לצורך קבלת אישור לקיום האירוע, במקביל לדיווח זה. 

את פרטי הרופא הווטרינר הרשותי ופרטי הלשכה הווטרינרית המחוזית ניתן למצוא, לפי שם היישוב בקישור https://archive.moag.gov.il/Pages/ReshutiSearch.aspx

 

פרטי המופע

מועדוני הכלבים המשתתפים

אופי הפעילות המוצגת

מקום קיום המופע

מקום קיום המופע

מקום קיום המופע

הזן אחר ...

תאריך

שעת התחלה

שעת סיום

הווטרינר האחראי במקום

שם הרופא הווטרינר

מספר רישיון

טלפון נייד

טלפון נייד

סוג

טלפון

שלוחה:

כתובת דוא"ל

Leave this field blank