משרד החקלאות ופיתוח הכפר

אגף ענפי שירות (שה"מ)

הרשמה לכנס "איכות המים וייעול הדישון ", יום שלישי, 17.12.19 באולם כהן- הקריה החקלאית, בית דגן

יש למלא את השדות לכל משתתף בנפרד

*השדות המסומנים בכוכבית הינם שדות חובה.

* התשלום בסך 100 ש"ח יבוצע באופן הבא:

* שם משפחה

* שם פרטי

פקס

מספר טלפון

* מס' טלפון נייד (ללא מקף)

* כתובת

* כתובת דוא"ל

* האם צמחוני או טבעוני- להערכות לארוחת צהריים

הערות

Leave this field blank