המשרד לשוויון חברתי

הטופס המקוון שופר, והועבר לכתובת הרשומה מטה: