רשות מקרקעי ישראל

הערות הציבור לנוסח קובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל

*השדות המסומנים בכוכבית הינם שדות חובה.

* שם פרטי

* שם משפחה

ארגון

תפקיד

* כתובת דוא"ל

* טלפון

הערות

מספר החלטת המועצה

סעיף בהחלטת המועצה

סעיף בקובץ החלטות המועצה

הערות

האם יש לך הערות נוספות?

הערות

מספר החלטת המועצה

סעיף בהחלטת המועצה

סעיף בקובץ החלטות המועצה

הערות

האם יש לך הערות נוספות?

הערות

מספר החלטת המועצה

סעיף בהחלטת המועצה

סעיף בקובץ החלטות המועצה

הערות

האם יש לך הערות נוספות?

הערות

מספר החלטת המועצה

סעיף בהחלטת המועצה

סעיף בקובץ החלטות המועצה

הערות

האם יש לך הערות נוספות?

הערות

מספר החלטת המועצה

סעיף בהחלטת המועצה

סעיף בקובץ החלטות המועצה

הערות

האם יש לך הערות נוספות?

הערות

מספר החלטת המועצה

סעיף בהחלטת המועצה

סעיף בקובץ החלטות המועצה

הערות

האם יש לך הערות נוספות?

הערות

מספר החלטת המועצה

סעיף בהחלטת המועצה

סעיף בקובץ החלטות המועצה

הערות

האם יש לך הערות נוספות?

הערות

מספר החלטת המועצה

סעיף בהחלטת המועצה

סעיף בקובץ החלטות המועצה

הערות

האם יש לך הערות נוספות?

הערות

מספר החלטת המועצה

סעיף בהחלטת המועצה

סעיף בקובץ החלטות המועצה

הערות

האם יש לך הערות נוספות?

הערות

מספר החלטת המועצה

סעיף בהחלטת המועצה

סעיף בקובץ החלטות המועצה

הערות

אם ברצונך להוסיף עוד הערות, אנא פתח טופס חדש

Leave this field blank