המיזם הלאומי ישראל דיגיטלית

שאלון לבני משפחה מטפלים בקשישים (CareGivers)

בסקר זה המיועד לבני משפחה המטפלים בקשישים הזקוקים לעזרה וסיוע מפאת גילם ומצבם הבריאותי, אנו מבקשים לבדוק איך אתם חוויתם את המצב כשנתקלתם בו והבנתם שעליכם לפעול? מי עזר לכם כבני משפחה מטפלים? כיצד ניתן לשפר את התהליכים והשירותים לקשישים במדינה?

נשמח למילוי הסקר גם על ידי קשישים

כל תשובותיך יישארו אנונימיות וישמשו רק לדוח מסכם.

השאלות מנוסחות בלשון זכר אך פונות לכל המינים.

תודה רבה על שיתוף הפעולה!

משרד רה"מ- צוות בני משפחה מטפלים, המוסד לביטוח לאומי, משרד הבריאות, משרד הרווחה, המשרד לשוויון חברתי ומטה ישראל דיגיטלית במשרד הדיגיטל הלאומי.

- עמוד 1 מתוך 6 -

מהי קרבתך לאדם בו אתה מטפל?

מה גילו של האדם לו אתה מסייע? (אם אתה הקשיש נא לציין את גילך)

(אפשרית יותר מתשובה אחת)

כיצד נגרמה מוגבלותו של האדם בו אתה מטפל?

האם האדם בו אתה מטפל עובד?

באילו מהמעגלים החברתיים או המסגרות הקהילתיות האדם לו אתה מסייע לוקח חלק?

(אפשרית יותר מתשובה אחת)
1 / 6

Leave this field blank