משרד הבינוי והשיכון

מחיר למשתכן

האם אתה מעוניין בקיום תהליך בחירת דירה במסגרת תוכנית מחיר למשתכן?

בימים אלו אנו מתמודדים עם התפשטות נגיף הקורונה. עם זאת, המשרד משקיע מאמצים רבים כדי לשמור על השגרה ולתת מענה לזוכים גם כעת.
המשרד בוחן אפשרות לאפשר לזוכים בהגרלות מחיר למשתכן לקיים את הליך בחירת הדירה, תוך כדי שמירה על הנחיות משרד הבריאות, שיהיו בתוקף במועד בחירת הדירה.
מטרת הסקר לדעת אם הזוכים בהגרלה יהיו מעוניינים לפתוח בתהליך לבחירת הדירה.

יש להשיב על השאלון עד מוצאי שבת, 28.3.2020, בשעה 22:00.

*השדות המסומנים בכוכבית הינם שדות חובה.

* האם אתה רשום כיחיד בתוכנית מחיר למשתכן?

* מספר נרשם

* מספר הגרלה

* שם מלא

* מספר תעודת זהות

* שם מלא של בן/בת הזוג

* מספר תעודת זהות של בן/בת הזוג

* אני מעוניין בקיום תהליך בחירת הדירות

* באיזו דרך תהיה מעוניין לקיים את תהליך בחירת הדירות?

  • תהליך בחירת הדירה מותנה בהסכמת כל הזוכים בהגרלה.
  • מטעמי נוחות הטופס מנוסח בלשון זכר, אך פונה לשני המינים.

Leave this field blank