משרד הבינוי והשיכון

יחידת חדשנות ומו"פ

תקנים לעידוד חדשנות, תיעוש ולקידום ענף הבנייה בישראל

משרד הבינוי והשיכון שם לו למטרה לקדם את ענף הבנייה בישראל באמצעות הטמעת טכנולוגיות חדשניות אשר יש ביכולתן להעלות את פיריון העבודה, שיפור איכות הביצוע והתכן, שיפור הבטיחות בעבודה ותועלות רבות אחרות. 

לצורך יישום טכנולוגיות ושיטות בנייה אלה נדרש השימוש בתקינה בין-לאומית אשר אין לה מקבילה בתקינה המקומית, או בטכנולוגיות שמותאמות ליישום על פי תקינה בין-לאומית אך לא לפי תקן ישראלי מקומי.

המשרד מעוניין לעודד את יישום הטכנולוגיות בישראל ולכן מבקש מציבור המתכננים, מהנדסים, קבלנים וגורמי המקצוע הרלוונטיים מידע לגבי אילו תקנים בין-לאומיים נדרשים לאמץ בכדי לקדם חדשנות בענף הבנייה בישראל, ואילו תקנים ישראליים נדרשים לעבור רוויזיה בכדי להתאימם לסטנדרט הבין-לאומי.

* השדות המסומנים בכוכבית הינם שדות חובה

שם המשיב (לא חובה):

מקצוע המשיב:

מספר שנות ניסיון:

סוג פרויקטים (בנייה ו/או תשתיות)

מספר טלפון (לא חובה):

כתובת דואר אלקטרוני (לא חובה):

נא לפרט תקנים ישראליים אשר יש צורך ברוויזיה לפי תקינה בין-לאומית (מספר התקן הישראלי ותקן בין-לאומי מקביל):

נא לפרט תקנים בין-לאומיים אשר אינם קיימים בתקינה הישראלית ואשר יכולים לעודד תיעוש וחדשנות בענף הבנייה:

מהן התועלות של התקנים שפורטו בסעיפים הקודמים, לקידום החדשנות והתיעוש בבנייה?

כיצד אימוץ תקינה בין-לאומית לענף הבנייה יכול לעודד חדשנות ותיעוש?

כיצד שימוש בתקנים מקומיים ולא בין-לאומיים יכול לעכב את כניסתן של טכנולוגיות חדשניות לענף הבנייה?

Leave this field blank