משרד האוצר

מינהל הרכש הממשלתי

פרסום טיוטה להוראת תכ"ם בנושא אחריות לאבטחת מידע והגנות סייבר במכרזי הממשלה

​​​​​​משרדי הממשלה ויחידות הסמך מבצעות התקשרויות מול ספקים רבים מידי שנה. במסגרת חלק מהתקשרויות אלה, ספקי הממשלה מייצרים ומקבלים מידע ממשלתי ואף מפעילים מערכות IT שונות בעבור הממשלה. בכדי להגדיר את האחריות על אבטחת מידע וההגנה בסייבר במסגרת התקשרויות הממשלה, ולבסס את סמכות הממשלה לבצע בקרות ולהתערב במצבי אירוע אבטחת מידע או סייבר, מינהל הרכש הממשלתי מבצע עדכון להוראת התכ"ם בנושא מסמכי המכרז. עדכון אשר נועד להנחות את המשרדים בדבר קביעת תניית הגנת מידע ואבטחת סייבר בהתאם לניתוח סיכונים וביחס למידע הממשלתי הרלוונטי להתקשרות במכרזים המפורסמים על ידי הממשלה.

הליך העדכון נעשה בשיתוף עם הגורמים המקצועיים בממשלה בנוגע לאבטחת מידע והג ובהם מערך הסייבר הלאומי ומערך הדיגיטל הלאומי. פנייה זו נעשית לאחר הפצת טיוטת העדכון בממשלה והטמעת הערות רלוונטיות.

ניתן להירשם כאן לקבלת טיוטת ההוראה המעודכנת למען מתן הערות.

* השדות המסומנים בכוכבית הינם שדות חובה

שם:

ארגון:

תפקיד:

כתובת מייל:

מספר טלפון:

Leave this field blank