רשות האוכלוסין וההגירה

סקר חווית השירות ברשות האוכלוסין וההגירה

שלום רב,

אנו שמחים שקיבלת שירות ברשות.

כחלק מתהליך בקרה ושיפור השירות

נודה להקדשת דקה למילוי סקר קצר

הבוחן את חוויית השירות שקיבלת.

נדגיש כי הסקר אנונימי לחלוטין ומהווה

עבורנו כלי לקידום ושיפור איכות השירות

המוענק בכלל ערוצי השירות.

לשירותך,

אגף השירות

1 / 2

Leave this field blank