משרד החקלאות ופיתוח הכפר

אבחון נגעי צמחים

בקשה לרוש 80

הודעת אזהרה

אפשרות המשלוח עבור טופס זה נסגרה.

שלום רב,

ניתן למלא את הטופס בכתובת https://govforms.gov.il/mw/forms/Rosh-80@moag.gov.il#!request