משרד החקלאות ופיתוח הכפר

אבחון נגעי צמחים

בקשה לרוש 80

הטופס מנוסח בלשון זכר, אך פונה לנשים ולגברים כאחד.

*השדות המסומנים בכוכבית הינם שדות חובה.

* שם המבקש

שם פרטי ושם משפחה

* תעודת זהות

לא מספר עוסק מורשה

* כתובת

* טלפון

* פקס

* דואר אלקטרוני

* השטח בדונמים

* גידולים חסויים

* מיקום השטח

* הגידול המטופל

הצהרה

 הריני מצהיר בזאת כי אני מודע לכל הסכנות הטמונות בשימוש לא אחראי בתכשיר

"רוש - 80" המכיל נתרן פלואורו-אצטט בריכוז של 0.05% ואשתמש בו אך ורק בהתאם לכתוב בתווית החומר.

ידוע לי כי חל איסור מוחלט על פיזור התכשיר על צמחים מפותחים ובמיוחד בירקות עלים.

ידוע לי שתכשיר זה, בשימוש לא נכון, עלול לגרום להרעלות קשות, ואף למוות בבני אדם ובבעלי חיים. כמו כן התכשיר עלול לגרום למותן של חיות-בר שאינן חיות מטרה לטיפול, ואף לגרום להרעלות משנה של חיות האוכלות פגרי מכרסמים.

* אני מתחייב על המידע ושליחת הטופס מהווה חתימה ואישור

Leave this field blank