הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

הגנת הפרטיות

דגשים בנושא הגנה על הפרטיות

 • לתשומת ליבך, הלמ"ס פועלת מכוח פקודת הסטטיסטיקה [נוסח חדש] התשל"ב-1972.  
  בפקודה זו מוגדרים תפקידי הלמ"ס, אופן עבודתה, חובת הציבור למסור מידע ללמ"ס, חובת הלמ"ס לשמור על סודיות המידע המתקבל וחובת הלמ"ס לפרסם את תוצאות עבודתה
  בנוסף לפקודת הסטטיסטיקה, הלמ"ס פועלת גם בהתאם לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א -1981.

   
 • חובת הלמ"ס לשמור על סודיות הנתונים הנמסרים לה: במטרה להבטיח שלא ייחשפו פרטים אישיים, המחוקק קבע שאין להעביר לידי רשות אחרת נתון המאפשר את זיהוי הנסקר. מסיבה זו החוק מחייב את הלמ"ס לשמור כל נתון בסודיות מוחלטת, ובכלל זה מידע אישי מזוהה. הלמ"ס משקיעה מאמצים רבים על מנת לשמור על חשאיותם של הנתונים.
   
 • אנא פרטו את תלונתכם, וציינו את כל הפרטים הרלוונטיים, על מנת שנוכל לבדוק את טענותיכם. 
   
 • אם פניתם לגורמים אחרים טרם פנייתכם אלינו או במקביל אליה, יש לציין לאילו גורמים.

 

תודה,

יעקב דולמצקי
ממונה הגנת הפרטיות

* השדות המסומנים בכוכבית הינם שדות חובה

שם פרטי ושם משפחה

כתובת דוא"ל

טלפון

טלפון

סוג

טלפון

שלוחה:

כתובת מגורים

פירוט התלונה (אנא פרטו את כל העובדות הרלוונטיות לתלונתכם על מנת שנוכל לבדוק אותה)

Leave this field blank