משרד החוץ

קונסולרית

בדיקת קורונה למגיעים לישראל

בהתאם לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות) (תיקון מס' 7), התשפ"א- 2021, כל נוסע המבקש להיכנס לישראל, נדרש להציג אישור על קבלת ממצא שלילי לנגיף הקורונה ((nCov בבדיקת PCR שביצע במהלך 72 השעות שקדמו למועד ההמראה המתוכנן של כלי הטייס, ובלבד שבמקרה של טיסת המשך, זמן ההמתנה המתוכנן בין הטיסות אינו עולה על 24 שעות. התקנות קובעות עוד, כי וועדת חריגים הכוללת את המנהל הכללי של רשות האוכלוסין וההגירה, המנהל הכללי של משרד הבריאות, המנהל הכללי של משרד החוץ ונציגיהם (להלן: "ועדת חריגים"), רשאית לאשר בקשה של נוסע נכנס ששהה מחוץ לישראל מעל 72 שעות לעלות לטיסה לישראל גם אם לא הציג את האישורים המפורטים לעיל, וזאת במקרים בהם הוועדה שוכנעה כי צורך הומניטרי או צורך אישי מיוחד או שיקול רפואי  או אפידמיולוגי מצדיק זאת, ובכלל זאת אם קיים קושי ממשי של היעדר נגישות לבדיקת קורונה במקום ההמראה.

להלן הוראות וכן טופס מקוון להגשת בקשות לוועדת החריגים.

הוראות:

יש להקפיד לספק את כלל המידע הדרוש בטופס. רק בקשות הנתמכות במסמכים המתאימים ייבחנו.

בהתאם לתקנות, וועדת החריגים תאשר בקשות כאמור, במקרים חריגים ביותר, בהם:

(1) הוועדה שוכנעה כי מדובר במקרה חירום בו הכניסה לישראל נדרשת לצורך הצלת חייו של הנוסע (לדוג': הטסות רפואיות). הוועדה תבחן רק בקשות אשר נתמכות במסמכים רפואיים תומכים.

(2) הוועדה השתכנעה כי מדובר במקרה בעל אופי הומניטרי מובהק או צורך אישי חריג.

(3) הוועדה תשקול כל בקשה של אדם אשר טרם חלפו 3 חודשים מאז הוגדר כמחלים מקורונה בישראל (וצירף טופס אישור שניתן כדין והכולל ציון מועד הגדרת הנוסע כמחלים),  אך בבדיקת PCR שביצע  כאמור לעיל התגלה ממצא חיובי.

כאמור, מתוך מטרה להגן על בריאות הציבור והנוסעים, התקנות מחייבות כי הנכנס לישראל יציג בדיקה שלילית לנגיף הקורונה. משכך, וועדת החריגים תדון ותאשר אך ורק מקרים חריגים ביותר – העומדים בקריטריונים הנ"ל.

 

 בברכה,
צוות הוועדה
 

----------------------------------------------------------

 

In accordance with the regulations and the special authority for dealing with the new Coronavirus (Temporary Order) (Restrictions on the operation of airports and flights) (Amendment No. 7), from the year 2021, every passenger seeking to enter Israel is required to present negative results for Covid19 PCR test (in Covid19 PCR test performed during 72 hours or less, prior to the scheduled departure time of the flight, provided that in the case of a connecting flight, the waiting time between flights does not exceed 24 hours). In addition, the regulations stipulate that the Exceptions Committee, which includes the Director-General of the Population and Immigration Authority, the Director-General of the Ministry of Health, the Director-General of the Ministry of Foreign Affairs, and their representatives (hereinafter: "Exceptions Committee"), may approve an application of the arrival of a passenger who stayed outside the State of Israel for over 72 hours,  to board a flight to Israel, even if the passenger did not present the credentials listed above, in cases where the committee is convinced that a humanitarian need or special personal need or medical or epidemiological consideration justifies it, including if there is a real difficulty of lack of accessibility to perform the Covid19 PCR test at the country of origin.

Below are the instructions as well as an online form for submitting applications to the Exceptions Committee.

Instructions:

Applicants must fill in the details and provide all the necessary information in the form.

Only requests supported by the appropriate documents will be considered and processed.

In accordance with the regulations, the Exceptions Committee will approve such requests, only in the most exceptional cases, in which:

(1) The committee is convinced that this is an emergency in which entry into Israel is required for the purpose of saving the passenger's life (for example- medical rescue flights), and the committee will only consider applications that are supported by official medical documents signed as required.

(2) The Committee is satisfied that this is a case of a clear humanitarian nature or an exceptional personal need.

(3) The committee will consider any application submitted by a person who has not yet passed 3 months since the passenger was defined as recovering from Covid19 in Israel (and attached a legally given confirmation certificate including the date of defining the passenger as recovering from Covid19), but a Covid19 PCR test performed above revealed a positive finding.

As stated, in order to protect the health of the public and the passengers, regulations require that those entering the state of Israel present negative test results for Covid19. Therefore, the Exceptions Committee will discuss and approve only the most exceptional cases - that meet the above criteria.

Best regards,

Exceptions Committee Staff

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

وفقًا للوائح الصلاحيات الخاصة للتعامل مع فيروس كورونا الجديد (أمر مؤقت) (قيود على تشغيل المطارات والرحلات الجوية) (تعديل رقم 7) ، -2021 ، يُطلب من كل مسافر يرغب في دخول إسرائيل تقديم نتيجة سلبية لفيروس كورونا ((nCov في اختبار PCR الذي تم إجراؤه خلال 72 ساعة قبل وقت المغادرة المقرر للطائرة ، بشرط أنه في حالة رحلة غير مباشره ، فإن وقت الانتظار المخطط له بين الرحلات (الانتظار في المطار او الدوله لتغيير الرحله) لا تتجاوز 24 ساعة. وتنص اللوائح كذلك على أنه يجوز للمدير العام لوزارة الصحة ، والمدير العام لوزارة الخارجية وممثليهم (المشار إليها : "لجنة الاستثناءات") ، الموافقة على طلب من قبل مسافر قادم خارج إسرائيل لأكثر من 72 ساعة على متن رحلة جوية إلى إسرائيل حتى لو لم يقدم الشهادات المذكورة أعلاه. هناك حاجة إنسانية أو حاجة شخصية خاصة أو اعتبارات طبية  تبرر ذلك ، بما في ذلك إذا كانت هناك صعوبة حقيقية في عدم وجود الوصول إلى فحص كورونا في مكان الإقلاع.
فيما يلي إرشادات بالإضافة إلى نموذج عبر الإنترنت لتقديم الطلبات إلى لجنة الاستثناءات.
تعليمات:
تأكد من تقديم جميع المعلومات اللازمة في النموذج. سيتم النظر فقط في الطلبات التي ترفقها المستندات المناسبة .
الرجاء اعطاء جميع المعلومات اللازمه والصحيحه في المستندات  ، ستوافق لجنة الاستثناءات على هذه الطلبات ، في معظم الحالات الاستثنائية ، بما في ذلك:
(1) اللجنة مقتنعة بأن هذه حالة طارئة يجب فيها الدخول إلى إسرائيل لغرض إنقاذ حياة الراكب (على سبيل المثال: الرحلات الطبية). ستنظر اللجنة فقط في الطلبات التي تدعمها المستندات الطبية اللازمه.
(2) إن اللجنة مقتنعة بأن هذه حالة ذات طبيعة إنسانية واضحة أو حاجة شخصية استثنائية.
(3) ستنظر اللجنة في أي طلب يقدمه شخص لم يمر بعد 3 أشهر منذ أن تم تعريفه بأنه يتعافى من كورونا في إسرائيل (وأرفق نموذج رسمي من وزاره الصحه  يثبت انه تعافى ) ، ولكن أظهر اختبار PCR الذي تم إجراؤه أعلاه نتيجة إيجابية
كما ذكرنا ، من أجل حماية صحة الجمهور والركاب ، تتطلب اللوائح أن يقدم أولئك الذين يدخلون إسرائيل اختبارًا سلبيًا لفيروس كورونا. لذلك ، ستناقش لجنة الاستثناءات وتوافق فقط على الحالات الأكثر استثنائية - التي تفي بالمعايير المذكورة أعلاه

 

* השדות המסומנים בכוכבית הינם שדות חובה

שם פרטי / FIRST NAME / الاسم الشخصي

שם משפחה / FAMILY NAME / اسم العائله

מספר תעודת זהות / ID NUMBER / رقم الهويه

מספר דרכון לאזרח זר / Passport number for a foreign citizen / رقم جواز السفر للمواطن الأجنبي

כתובת דוא"ל / Email Address / البريد الالكتروني

מספר טלפון נייד / Mobile Phone Number / رقم الهاتف

המדינה בה הינך שוהה / The country you are staying in / الدوله المتواجد فيها حاليا

תאריך הגעה צפוי לישראל / Expected date of arrival in Israel / التاريخ المتوقع لدخول اسرائيل

פרטי טיסה / Flight Details / تفاصيل الرحله

נימוקים לבקשת הפטור / Reasons for the request for exemption / شرح سبب الاعفاء

צירוף מסמכים תומכים / Attach supporting documents / ارفاق المستندات اللازمه

גודל קובץ מירבי: 5MB
סיומות קובץ מותרות: csv,txt,gif,bmp,Doc,Docx,pdf,xls,xlsx,ppt,pptx,tiff,png,jpg,tif

One file only.
מוגבל ל 2 MB.
סוגים מותרים: csv, txt, gif, bmp, doc, docx, pdf, xls, xlsx, ppt, pptx, tiff, png, jpg, tif.

במידה והחלמת מקורונה בשלושת החודשים האחרונים, עליך למלא ההצהרה הבאה / If you have recovered from corona in the last three months, you must complete the following statement / إذا تعافيت من كورونا في الأشهر الثلاثة الماضية ، يجب عليك إكمال البيان التالي

במידה והחלמת מקורונה בשלושת החודשים האחרונים, עליך למלא ההצהרה הבאה / If you have recovered from corona in the last three months, you must complete the following statement / إذا تعافيت من كورونا في الأشهر الثلاثة الماضية ، يجب عليك إكمال البيان التالي

Leave this field blank