משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

זרוע העבודה, מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית

טופס עדכון פרטים אישיים לבעלי תפקיד בבטיחות - נותני שירות

*השדות המסומנים בכוכבית הינם שדות חובה.

פרטי מדווח:

* סוג מזהה

* מספר תעודת זהות של בעל התפקיד המדווח

* מספר דרכון של בעל התפקיד המדווח

* תאריך הלידה של בעל התפקיד המדווח

* מספר נותן שירות של בעל התפקיד המדווח

פרטים לעדכון:

* טלפון נייד

טלפון נייח

* דואר אלקטרוני

כתובת מגורים

ישוב

מיקוד

* צילום ת.ז. - יש ללחוץ על שלח קובץ לאחר בחירתו

גודל קובץ מירבי: 2 MB
סיומות קובץ מותרות:

Leave this field blank