משרד המשפטים

חטיבת תכנון מדיניות ואסטרטגיה

שאלון שיתוף ציבור – קבלת שירות ממתווכי נדל"ן

יש לכם מה לומר על שירות שקיבלתם ממתווכי מקרקעין ונדל"ן?

 

כידוע, שוק הנדל"ן התפתח בצורה ניכרת בשנים האחרונות. שינוי זה משפיע על פעילותם של בעלי מקצוע בתחום הנדל"ן ועל הצורך לבחון את השירות שהם נותנים לציבור, בהתאם לאתגרי המחר.

משרד המשפטים מקיים בימים אלה חשיבה כוללת ביחס להליך רישוי מתווכי המקרקעין והנדל"ן בישראל, במסגרת תהליך הנערך על ידי תחום מדיניות רגולציה והאגף לאסדרת מקצועות לבחינת הנטל הרגולטורי.

כמי שרכשו, מכרו, שכרו או השכירו דירה, דעתכם חשובה לנו. נשמח לדעת האם נעזרתם בשירותי תיווך נדל"ן, מהם השירותים שקיבלתם מהמתווך ומהי מידת שביעות רצונכם משירות זה.

במידה וביצעתם מספר פעולות, אנא התייחסו לאחת מהן לפי בחירתכם.

 

תודה על שיתוף הפעולה!

האגף לאסדרת מקצועות ותחום מדיניות רגולציה, חטיבת תכנון מדיניות ואסטרטגיה, משרד המשפטים.

איזו פעולה מן הפעולות הבאות ביצעת במהלך שבע השנים האחרונות?

האם קיבלת שירות ממתווך מקרקעין בעסקאות שעשית במהלך השנים האחרונות?

האם קיבלת מהמתווך מידע ביחס לתחבורה הציבורית, למוסדות החינוך, פארקים ומרכזי מסחר המצויים בסביבת הדירה?

האם קיבלת מהמתווך מידע על המצב המשפטי של הדירה (הערות רשומות בנסח טאבו, שיעבודים וכו')?

האם קיבלת מהמתווך מידע ביחס לזכויות הבניה או לחריגות הבניה המצויות בדירה?

האם קיבלת מהמתווך מידע ביחס לתכניות לפיתוח אזור סביבת הדירה או לסיכונים ברכישת הדירה (כמו שינויים צפויים בשוק הדירות בסביבה וכדומה)?

האם קיבלת מהמתווך מידע ביחס לליקויים במצב הפיזי של הדירה (ליקויים בבנייה, מצב תשתיות הצנרת, החשמל וכדומה)?

האם המתווך סייע בניסוח ההסכם בין הצדדים?

האם המתווך סייע בהשגת אפשרויות למימון העסקה?

האם המתווך קישר בינך לבין מוכרי או משכירי הדירות?

האם המתווך סייע לך באיתור דירות בשכונה המתאימות לצרכים שלך?

האם המתווך סיפק מידע בקשר לדירה, שהתברר לאחר מכן כמידע שגוי?

האם המתווך סייע במשא ומתן לקראת רכישת או השכרת הדירה?

האם קנית או שכרת דירה?

האם המתווך הראה את הדירה למתעניינים?

האם המתווך קישר בינך לבין רוכשים או שוכרים פוטנציאליים?

האם המתווך סייע בהכנת ובטיוב הדירה לקראת מכירתה או השכרתה?

האם המתווך סייע בניסוח ההסכם בין הצדדים?

עד כמה הרגשת שהמתווך סייע לך בקידום מכירת או השכרת הדירה?

האם נתת למתווך את הזכות הבלעדית לתיווך הדירה?

ככל שבעתיד תבקש למכור או להשכיר דירה, האם תתן למתווך בלעדיות למכירתה או השכרתה?

האם מכרת או השכרת דירה?

האם בהזמנת שירותי התיווך חתמת על הזמנה בכתב?

במידה ותרצה להתייחס לעניין, אנא עשה זאת כאן:

באיזו מידה סיפק המתווך שירות מקצועי בעיניך?

מהי מידת שביעות רצונך מהשירות שקיבלת מהמתווך?

חוק המתווכים קובע כי מתווך יפעל בנאמנות ובהגינות, האם להרגשתך פעל המתווך באופן זה?

אנא פרט:

האם תרצה להיעזר שוב בשירותי תיווך מקרקעין ככל ותעשה עסקת מקרקעין נוספת בעתיד?

Leave this field blank