משרד החקלאות ופיתוח הכפר

השירותים להגנת הצומח ולביקורת

יום עיון בנושא צמחים פולשים בישראל במאה ה 21

הודעת אזהרה

אפשרות המשלוח עבור טופס זה נסגרה.

צמחים זרים פולשים מהווים איום מרכזי למערכות אקולוגיות טבעיות, לחקלאות ולבריאות האדם ובעלי החיים.
ההוצאות הגלובליות השנתיות להתמודדות עם אתגר הצמחים הפולשים מסתכמות במיליארדי דולרים.
ביום עיון זה נכיר חלק מהצמחים הפולשים וכן נחשוף עשייה שמטרתה לטפל במניעת החדירה, ההתבססות וההפצה של צמחים פולשים בארץ.

יום העיון יתקיים במכון המחקר בנווה יער בהובלת השירותים להגנת הצומח ולביקורת ומכון וולקני ובהשתתפות חוקרים, אנשי רגולציה, מדריכים ואנשי סביבה