משרד המשפטים

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

שאלון בנושא התאמות נגישות השרות בחדר מיון כללי

הודעת אזהרה

אפשרות המשלוח עבור טופס זה נסגרה.

השאלון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות אך פונה לשני המינים
אין חובה לענות על כל השאלות אם אינך מעוניין בכך.