משרד החקלאות ופיתוח הכפר

טופס הצהרה יומית על היעדר תסמינים לפני יציאה למקום עבודה (אתר)

הודעת אזהרה

אפשרות המשלוח עבור טופס זה נסגרה.

בהתאם לתקנות לשעת חירום (נגיף הקורונה החדש - הגבלת פעילות) תש"ף-2020 (תיקון מס' 2), טרם הגעה עובד/נותן שירותים למקום העבודה נדרש למלא הצהרה על מדידת חום  והעדר תסמינים:
חום גוף מעל 38 מעלות צלזיוס, שיעול, קושי בנשימה.  

העובד/נותן השירותים יגיע למקום העבודה כשהטופס מלא לאותו יום.כניסה למקום העובדה תתכן רק לאחר מילוי ההצהרה.
עובדים שחום גופם גבוה מהאמור ו/או מגלים תסמינים - מחוייבים להישאר בביתם.