משרד החקלאות ופיתוח הכפר

אגף א' כימיה (הגה"צ)

בקשה לאישור לפי צו יבוא חופשי, התשע"ד - 2014

הטופס מנוסח בלשון זכר, אך פונה לנשים ולגברים כאחד.

*השדות המסומנים בכוכבית הינם שדות חובה.

אישור על קיום תנאים / היתר / סימון

פרטי היבואן

* שם היבואן

* ת.ז. / ח.פ

* כתובת

* מיקוד

* טלפון

* דואר אלקטרוני

פרטי הטובין

* תיאור הטובין

שם מסחרי של המוצר, שם חומר פעיל

* סיווג פרט מכס

יש להקפיד על 12 תווים

* חומר פעיל וריכוזו

* יצרן הפורמולציה

* מען יצרן הפורמולציה

מען מלא, כולל ארץ ייצור

* סוג האריזה

(מתכת, פוליאתילן, נייר וכו')

* משקל ליחידה

תאריך ייצור

נא לצרף את המסמכים הבאים:

* הרכב מלא של המוצר

גודל קובץ מירבי: 2 MB
סיומות קובץ מותרות:

* נוסח תווית לשימוש

גודל קובץ מירבי: 2 MB
סיומות קובץ מותרות:

* MSDS

גודל קובץ מירבי: 2 MB
סיומות קובץ מותרות:
הצהרה

* אני מתחייב על המידע ושליחת הטופס מהווה חתימה ואישור

* שם המבקש

* תאריך שליחת הבקשה

Leave this field blank