משרד החקלאות ופיתוח הכפר

דיג

בקשה לרישיון דיג אישי מקצועי/ספורטיבי

* השדות המסומנים בכוכבית הינם שדות חובה

  • נוכחי

רישיון לשנת (הרישיון הוא לשנה קלנדרית = עד 31.12 של השנה המבוקשת)

פרטי המבקש

מספר זהות

שם פרטי

שם משפחה

תאריך לידה

כתובת דוא"ל

טלפון בית (ספרות בלבד)

טלפון נייד (ספרות בלבד)

כתובת

עיר

שם רחוב

מספר

מספר דירה

מספר כניסה (אם קיימת יותר מאחת)

תיבת דואר

מיקוד (7 ספרות)

Leave this field blank