משרד החקלאות ופיתוח הכפר

דיג

בקשה לרישיון דיג אישי מקצועי/ספורטיבי

*השדות המסומנים בכוכבית הינם שדות חובה.

* מספר זהות / ח"פ

* שם פרטי

* שם משפחה

שם תאגיד

* תאריך לידה

רישיון לשנת

1 / 6

Leave this field blank