משרד הבריאות

אגף כללי במשרד הבריאות

שאלון "מדדי אֶפְשָׁריבָּרִיא בעיר"

הודעת אזהרה

אפשרות המשלוח עבור טופס זה נסגרה.

שאלון זה מהווה תנאי סף לקול קורא להצטרפות לתכנית אֶפְשָׁריבָּרִיא בעיר. הסקר מתייחס למדדים מרכזיים בנושא חיים פעילים ובריאים.

מטרת הסקר לבחון את המדדים הללו בכל רשות השותפה לתכנית לאורך זמן ולשמש כלי ללמידה ברמת הרשות המקומית.

יש למלא את השאלון המקוון בלבד. טופס זה נועד להתרשמות מהשאלון בלבד.

חשוב לענות על כל השאלות (גם אם התשובה היא "לא" או "לא יודע").

כל התשובות צריכות להיות נכונות ליום מילוי הטופס.  

השאלון מנוסח בלשון זכר אולם מיועד לשני המינים.