משרד הבריאות

שאלון "מדדי אֶפְשָׁריבָּרִיא בעיר"

הודעת אזהרה

אפשרות המשלוח עבור טופס זה נסגרה.

לא ניתן להגיש תשובות לגרסה זו של סקר אפשריבריא, הסקר החדש נמצא ב:

https://survey.gov.il/he/EfshariBariSurvey

 

לפניכם שאלון שיש למלאו כחלק מתנאי סף לקול קורא לחלוקת כספי תמיכה של משרד הבריאות לרשויות מקומיות לביצוע תכניות ופעילויות במסגרת התוכנית "אֶפְשָׁריבָּרִיא בעיר".

מילוי השאלון עוזר לפיתוח תוכניות עבודה, הערכת התקדמות הרשויות המקומיות, והשוואה ביניהן לפי מדדים אחידים וקבועים של משרד הבריאות בנושא חיים פעילים ובריאים.

מטעמי נגישות, הסקר כתוב בלשון זכר אך מיועד לשני המינים. 

יש למלא את השאלון רק אם הרשות מגישה בקשה לקבלת תמיכה. 

חובה לענות על כל השאלות (גם אם התשובה היא "לא" או "לא יודע").

כל התשובות צריכות להיות נכונות ליום מילוי הטופס.