משרד החקלאות ופיתוח הכפר

תחום שתלנות וחומר ריבוי (הגה"צ)

טופס בדיקה חזותית לגפן

הטופס מנוסח בלשון זכר, אך פונה לנשים ולגברים כאחד.

*השדות המסומנים בכוכבית הינם שדות חובה.

תאריך הדיגום

* מבצע הדיגום

במידה והתלווה אליך איש מקצוע אנא פרט את שמו

* שם החלקה

* מועד דיגום

* בחינה ויזואלית של כל הגפנים בחלקת הריבוי

הערה

* האם נצפו תסמינים מחשידים

* פירוט התסמינים מחשידים

* פירוט הגורם המיידע

במידה ונצפו תסמינים יש לסמן את הגפן החשודה, לצלם וליידע את איש הקשר בהשירותים להגנת הצומח.

* אני מתחייב על המידע ושליחת הטופס מהווה חתימה ואישור

Leave this field blank