Israel National Cyber Directorate - מערך הסייבר הלאומי

מרכז תורה

הצטרפות לקבוצות עבודה ומרכזי מצויינות

מרכז מתודולוגיה וטכנולוגיות מתקדמות, מוביל פורום מצוינות לאומי (CoE) בו נפגשים בעלי עניין מהתעשייה, אקדמיה, רגולטורים, מנהלי הגנת סייבר ועוד לשיתוף ידע ופיתוח של מיזמים, כלים והמלצות הגנה למשק.

כחלק מפעילות המרכז, נכתבות המלצות הגנה שונות למשק. בין המלצות אלו ניתן למנות את תורת ההגנה בסייבר לארגון, המלצות בנושא פיתוח מאובטח, הגנה על שרשרת האספקה ועוד.

במקרים בהם ישנו צורך לבצע מחקר מצב קיים בנושא מסוים, מתבצע הליך שיתוף ציבור בו מאגדים את גורמי המקצוע הרלוונטיים לסוגיה. במקרים אלו, נפתחות קבוצות עבודה ייעודיות.

לטובת הצטרפות לקבוצות העבודה, יש למלא טופס זה.

 

*השדות המסומנים בכוכבית הינם שדות חובה.

ארגון

* שם פרטי

* שם משפחה

תפקיד

* כתובת דוא"ל

* טלפון

קבוצות עבודה (לצורך שאלות ההמשך יש לסמן גם קבוצות שהינך כבר חלק מהן)

הערות

Leave this field blank